Relacja z XIII Ogólnopolskiego Kongresu Magazynowania
i Logistyki Modern Warehouse

Bliskie spotkania pierwszego stopnia

Autor: Alicja Kostecka
FOTO: Maciej Podgórski

XIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Magazynowania i Logistyki Modern Warehouse cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników. W konferencji brało udział ponad 200 przedstawicieli top managementu firm logistycznych oraz dostawców usług dla logistyki i magazynowania. Wszyscy spragnieni byli bezpośrednich spotkań ze swoimi partnerami biznesowymi, które w ostatnim czasie ograniczył COVID-19.

Kongres Modern Warehouse to dwa dni wypełnione interesującymi prelekcjami na temat aktualnej sytuacji w łańcuchach dostaw, która rzutuje na nowoczesne magazynowanie. Konferencję podzielono na pięć bloków tematycznych poświęconych różnym zagadnieniom z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw i magazynowani. Podczas kongresu odbyły się również cztery debaty dyskusyjne, moderowane przez ekspertów zarządzania łańcuchami dostaw.

Aby uzyskać dostęp do prezentacji z Kongresu podaj poniżej swój adres e-mail:

X-channel w logistyce retail

Kongres otworzyła i prowadziła Magdalena Libiszewska, redaktor naczelna „Nowoczesnego Magazynu. Pierwszy blok tematyczny poświęcony był x-channel w logistyce retail – jak budować przepływy towarów i organizować centrum dystrybucyjne, gdy sprzedaż odbywa się wieloma kanałami? W tej części dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Łukasiewicz– Instytutu Logistyki i Magazynowania, przedstawił apokaliptyczną wizje handlu tradycyjnego, dowodząc, że za 10 lat tradycyjny handel zostanie wyparty całkowicie przez handel elektroniczny. Już obecnie 84% polskich internautów kupuje w internecie, a nasze życie społeczne i gospodarcze coraz częściej odbywa się w hybrydowym świecie. Jak wynika z badań i-systems, 96% konsumentów chciałoby sprawdzić w intenecie dostępność produktów w sklepie stacjonarnym. W związku z tym istnieje pilna potrzeba integracji wielu kanałów komunikacji, sprzedaży i dystrybucji. Badania dowodzą, że satysfakcja i lojalność klienta jest wprost proporcjonalna do wielokanałowości sprzedaży. Udowadniał to na przykładzie swojego sklepu Sebastian Kaczmarski ,Central Fulfilment Operations Manager, IKEA Group w Polsce. IKEA, która w kraju posiada 11 sklepów stacjonarnych, już prawie 30% swoich towarów sprzedaje online. Jednak wdrożenie omnichanel w praktyce wymagało wielu nowych kompetencji pracowniczych i transferu wiedzy.

O tym, w jaki sposób łączenie logistyki i dwóch kanałów sprzedaży zmienia magazyn, mówił Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw RTV EURO AGD, lidera sprzedaży elektroniki w AGD w Polsce oraz Dominik Kowalczyk, dyrektor obszaru produkcji i magazynowania SMART Project. Firma RTV EURO AGD posiada ponad 300 sklepów stacjonarnych i dwa internetowe. Do obsługi tego handlu w Jankach pod Warszawą powstał jeden z największych parków logistycznych na potrzeby handlu tradycyjnego i internetowego EURO AGD w Europie – ok. 215 tys. m² powierzchni magazynowej.

O dark stores i mobilnych hubach przeładunkowych, czyli o tym, jakie formaty magazynowe pozwalają nadążyć za quick commerce, opowiadali Marta Cudziło, kierownik Logistyki - Łukasiewicz Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Konrad Sawras, CEO Savv Design. Handel elektroniczny stanowi w Polsce już blisko 20% globalnej sprzedaży detalicznej, do tego celu konieczne jest zapewnienie sprawnie działającej i dobrze zaplanowanej powierzchni magazynowej. W związku z tym w logistyce należy się spodziewać zmiany formatów magazynowych, zwiększenia automatyzacji i zapasów blisko klienta. Obecnie w miastach lub wzdłuż szlaków komunikacyjnych pojawiają się dark stores, magazyny o powierzchni 200–350 m², które przeznaczone są do obsługi wyłącznie zamówień online. Można też spotkać mobilne huby przeładunkowe, które pozwalają dostarczyć towar klientowi w ciągu godziny.

Z kolei Karol Robaczewski, dyrektor logistyki produkcji x-kom, opowiedział o magazynie 4.0, jako strategicznej odpowiedzi x-kom na nowe kanały sprzedaży dyktowane przez klientów. Jak wynika z badań GFK, x-kom jest od czterech lat największym sprzedawcą komputerów PC w Polsce z 22% udziałem w rynku. X-kom to 27 nowoczesnych tradycyjnych sklepów i jeden internetowy. Cały wolumen obsługiwany jest z centrum logistycznego o pow. 23 tys. m². W ub.r. centrum wysłało prawie 6 mln sztuk zamówień e-commerce. Centrum jest wyposażone w system automatycznego pakowania CVP Everest, który przygotowuje paczki fit-to-size bez obsługi człowieka. System ten pozwala pakować 1100 paczek na godzinę, a to oznacza, że co 3 sekundy powstaje jedna paczka.

Blok tematyczny x-channel w logistyce retail zamknęła debata dyskusyjna na temat, czy obsługa wielu kanałów sprzedaży w jednym centrum dystrybucyjnym ma sens? Panel prowadził Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Poland/ Head of E-Commerce CEE Cushman & Wakefield, a uczestniczyli w niej: Maciej Krupa, dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Sieci Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania i Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations Manager IKEA Group w Polsce Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw RTV EURO AGD, oraz Dominik Kowalczyk, dyrektor obszaru produkcji i magazynowania SMART Project.

W debacie paneliści doszli do wniosku, że omnichannel daje większą elastyczność, ale też wymaga innych kompetencji od pracowników, co w wielu wypadkach okazuje się dużym wyzwaniem. Ułatwieniem w obsłudze sprzedaży wieokanałowej może być automatyzacja, która jednak z drugiej strony może okazać się być przeszkodą w dostosowaniu się do niej pracowników. Wielokanałowość oznacza myślenie wieokanałowe i działanie wielkanałowe, dlatego współcześnie pracownicy też powinni być wielekanałowi, mieć zdolność przełączania się z jednego systemu na drugi.

Zmiana formatu obiektów magazynowych

Była tytułem drugiego panelu, w którym o paradoksie przyspieszenia, czyli w jaki sposób rzeczywistość działania w pandemii zmieniła realizację projektów magazynowych, mówił Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP. Ponieważ podczas pandemii nastąpiła wzmożona sprzedaż online, magazyn wymagał integracji wszystkich instalacji automatycznych w jedną pętlę, co wymagało wielu symulacji i wizualizacji 3D. Warto podkreślić, że wdrożenia tego projektu dokonano podczas normalnej pracy magazynu.

Ciekawy projekt na podstawie centrum dystrybucyjnego Jeronimo Martins (Biedronka) zaprezentowała Iwona Sabik, laureatka III edycji Top Young 100. Opowiedziała o tym, w jaki sposób młodzi ludzie stworzyli optymalną mapę centrów dystrybucyjnych Biedronki. Punktem wyjścia do stworzenia takiej mapy stały się następujące elementy: podział towarów do poszczególnych podmagazynów, liczba dostępnych miejsc do składowania, gęstość oraz waga towaru, poziom rotacji danego towaru i kategorie grup towarowych.

Podsumowaniem była dyskusja moderowana przez red. Piotra Stefaniaka na temat nowych formatów obiektów magazynowych, w której uczestniczyli: Bartek Tulejko, Managing Partner M 4 Real Estate, Kamil Szymański, założyciel Space4Logistics, Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager P3 Logistic Parks, Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP, Piotr Bzowski, Development Director Central Europe Mountpark. Z wypowiedzi panelistów wynikało jednoznacznie, że to klienci są głównym czynnikiem nakręcającym rynek i wyznaczającym trendy jego rozwoju.

Rozwój e-handlu i rosnący jego segment premium (dostawa towarów tego samego dnia, co złożone zamówienie) wymusza powstawanie, niejako w opozycji do big boxów, małych magazynów (small business units – SBU), które są lokowane w miastach, bliżej klientów. W debacie wskazano na inne trendy w rozwoju formatów magazynów i oczekiwania klientów. W ciągu ostatnich kilku lat silnie rozwijał się m.in. popyt na cross-docki, co także związane jest z rozwojem e-commerce. Zmienia się formuła big boxów, nie tylko rośnie ich powierzchnia, one same rosną w górę – do 12 m „w świetle” tj., powierzchni składowania.

Automatyczne partnerstwo

To temat trzeciego panelu Kongresu Modern Warehouse, w którym o automatyce w logistyce mówili Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO Contract Logistics i Jacek Olszewski, Senior Principal, Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting. Sukces obsługi wielu kanałów sprzedaży z jednego centrum dystrybucyjnego osiąga się dzięki wdrożeniu automatyki, ale musi to być gra zespołowa. Potwierdziła to Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu Grupa Raben w swojej prezentacji, w jaki sposób zapewnić sprawne i elastyczne operacje w czasach VUCAN? W czasach niestabilnych łańcuchów dostaw, sprawność operacyjną można osiągnąć dzięki trzem elementom: automatyzacji, demokratycznemu zarządzaniu i elastycznemu systemowi operacyjnemu. Wspólne działania w poszukiwaniu optymalizacji kosztowych i procesowych są w dzisiejszych czasach koniecznością i bez wątpienia pomagają producentom, operatorom logistycznym oraz dostawcom/ odbiorcom w realizacji ich celów biznesowych na wysoko konkurencyjnym rynku – podkreślała prelegentka.

O tym, w jaki sposób uniknąć niespodzianek w dążeniu do pełnej wydajności automatyki magazynowej, na podstawie doświadczeń operatora logistycznego mówił Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group. Do automatyzacji trzeba być przygotowanym, trzeba wiedzieć przede wszystkim, co się chce osiągnąć dzięki temu wdrożeniu. Plan powinien być wspólnie przygotowany z dostawca automatyki i mieć na celu wykrycie i wyeliminowanie jak największej ilości błędów oraz osiągnięcie zakładanej wydajności urządzeń przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka dla ciągłości biznesowej, czy też jakości wykonywanego procesu.

Panel ten podsumowano dyskusją na temat logistyki kontraktowej – w jaki sposób budować partnerską współpracę z operatorem logistycznym z włączaniem wysokich wymagań technologicznych? Moderatorem dyskusji był Dariusz Kierski, starszy doradca logistyczny Chaingers, a udział w niej wzięli: Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group, Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu Grupa Raben, Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO Contract Logistics, Robert Jastrzębski, członek zarządu Europa Systems. Paneliści doszli do konkluzji, że automatyzacja współcześnie w operacjach magazynowych jest nieunikniona, zwłaszcza przy braku rąk do pracy na rynku. Automatyka zastępuje najbardziej pracochłonne procesy, daje klientowi stabilność, ale także skalowalność, czyli pozwala mu rozwijać swoją obecność na rynku. Do automatyzacji trzeba być przygotowanym, należy wiedzieć przede wszystkim, co się chce osiągnąć dzięki temu wdrożeniu. Plan powinien być wspólnie przygotowany z dostawcą automatyki i mieć na celu wykrycie i wyeliminowanie jak największej ilości błędów oraz osiągnięcie zakładanej wydajności urządzeń przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka.

Zapasy z zapasami

To tytuł czwartego panelu Kongresu Modern Warehouse, w którym próbowano odpowiedzieć na pytanie: jak manewrować zapasami, aby sprzedaż była syta, a magazyn został cały? Anna Ossowska, regionalny dyrektor łańcucha dostaw Nexteer Automotive EMEA, opowiedziała o tym, w jaki sposób niestabilne łańcuchy dostaw zmieniły procesy i magazyn centralny firmy. Przede wszystkim rozpoczęto od poprawy komunikacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz oraz zmiany strategii eskalacji i monitorowania dostaw oraz wysyłek. Punktem kulminacyjnym było zburzenie silosów i stworzenie efektywnej organizacji na linii: sprzedaż-logistyka-zakupy. Dokonano tego dzięki przeprowadzeniu pięciu warsztatów WIP (produkcja, transport, digitalizacja) oraz sześciu projektów logistycznych Six Sigma, co przyniosło oszczędności w wysokości 6 mln dol.

Z kolei o strategii Whirlpool na optymalizację przestrzeni magazynowej i kosztów mówił Marcin Foks, EMEA Senior Logistics Manager Whirlpool Corporation. Dystrybucja sprzętu AGD Whirlpool odbywa się w Europie z 15 magazynów położonych w sześciu krajach, z których 50% trafia bezpośrednio do klientów.

Czwarty panel podsumowano debatą, w jaki sposób najszybciej i najtaniej zwiększyć powierzchnię magazynową? Moderował ją Artur Olejniczak, kierownik Działu Marketingu & PR Wyższa Szkoła Logistyki, a uczestniczyli w niej: Marcin Foks, EMEA Logistics Senior Manager Whirlpool Corporation, Mateusz Gierka, Senior Leasing Manager 7R, Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Head of Industrial Head of Development Panattoni i Marek Krakowski, Sales Executive PROVOST Polska.

Ostatni panel poświęcono magazynowaniu pracowników – jak nie wpaść w błędne koło rotacji i u trzymać równowagę umiejętnie dzieląc kompetencje, obowiązki i koszty? Rozpoczęły go Beata Trochymiak, wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl i Julita Dąbrowska, ekspert ds. employer brandingu i komunikacji marki, które opowiedziały o tym, w jaki sposób skutecznie motywować pracowników. Wtórowały im Monika Jackowska, dyrektor Pionu HR InfoConsulting i Kinga Bujalska, HR Business Partner InfoConsulting, przedstawiając sposób na zatrzymanie pracowników w organizacji.

XIII Ogólnopolski Kongres Modern Warehouse zakończył się sesją stolików dyskusyjnych, w których oprócz moderatorów brali udział uczestnicy kongresu.

Podczas XIII Kongresu Modern Warehouse odbyła się tradycyjnie scena dostawców, na której swoje produkty zaprezentowały następujące firmy: Interroll, Körber Supply Chain Automation, Consafe Logistics, VCN.

Nieodłącznym wydarzeniem każdego Kongresu Modern Warehouse jest Turniej Piłkarzyków Logistyków KMW Chaingers CUP, w którym w tym roku I miejsce zajęła drużyna M&Msy (w składzie Mariusz Wilczek, kierownik projektu LC1 oraz Mariusz Szymański, doradca klienta Hit-Kody Kreskowe), II miejsce Raben, a III miejsce Novoferm.

Fotogaleria z kongresu:

Agenda Kongresu Modern Warehouse 2021

DZIEŃ I - 16 listopada 2021 r (wtorek)

8:00 – 9:00
Rejestracja uczestników
9:00 – 9:15
Rozpoczęcie Kongresu Modern Warehouse 2021
Magdalena Libiszewska, redaktor naczelna „Nowoczesnego Magazynu”
PANEL I:  X-channels w logistyce retail – jak budować przepływ towarów i organizować centrum dystrybucyjne, kiedy sprzedaż rozchodzi się wieloma kanałami?
9:15 – 9:55

Wiele kanałów, jedna twarz dla klienta – transformacja sklepu w fulfilment store na przykładzie IKEA

dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania

Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations Manager PL IKEA Group, ekspert PSME

9:55 – 10:25

Retail i e-commerce – jak łączenie logistyki dwóch kanałów sprzedaży zmienia magazyn?

Rafał Gąska, dyrektor ds. łańcucha dostaw RTV EURO AGD

Dominik Kowalczyk, dyrektor obszaru produkcji i magazynowania SMART Project

10:25 – 10:50

Dark stores i mobilne huby przeładunkowe – jakie formaty magazynowe pozwalają nadążyć za quick commerce?

Marta Cudziło, kierownik Centrum Logistyki Łukasiewicz-Instytut Logistyki i Magazynowania

Konrad Sawras, CEO Savvy Design

10:50 – 11:15

Warehouse 4.0 – strategiczna odpowiedź logistyki x-kom na nowe kanały sprzedaży dyktowane przez konsumentów

Karol Robaczewski, dyrektor logistyki i produkcji x-kom

 
11:15 – 11:40
Networking przy kawie
PANEL I C.D.:  X-channels w logistyce retail – jak budować przepływ towarów i organizować centrum dystrybucyjne, kiedy sprzedaż rozchodzi się wieloma kanałami?
11:40 – 12:30

DYSKUSJA: x-channels pod jednym dachem centrum dystrybucyjnego – czy to połączenie nas nie zgubi?

MODERATOR: Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Poland / Head of E-Commerce CEE Cushman & Wakefield

PANELIŚCI:
 • Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Operations Manager PL IKEA Group, ekspert PSME
 • Konrad Osiadacz, Product Director – Omnichannel & Urban Logistics Central Europe FM Logistic
 • dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania
 • Jakub Czyżkowski, współzałożyciel i współwłaściciel Sente
 • Maciej Krupa, doradca klienta WMS HIT-Kody Kreskowe
12:30 – 13:05

Przyszłość zaczyna się teraz – jak technologie jutra wspierają funkcjonowanie dzisiejszych magazynów?

Piotr Pudelski, Head of Intelligent Enterprise Architects Team SAP Solutions Architect NTT DATA Business Solutions

Konrad Kurkiewicz, SAP Solution Architect NTT DATA Business Solutions

Wiesław Stempak, dyrektor rozwoju biznesu Jantar

13:05 – 13:30

Upgrade magazynu – jak serbski operator logistyczny „ubiera” swoje centrum dystrybucyjne w dopasowane do potrzeb rynku rozwiązania techniczne?

Łukasz Musialski, starszy doradca logistyczny Chaingers

13:30 – 14:20

SCENA DOSTAWCÓW – poznaj nowe projekty i produkty (m.in. Interroll, Körber Supply Chain Automation, Consafe Logistics, VCN)

 
14:20 – 15:20
Lunch
PANEL II:  Zmiana formatu – jak pandemiczna rzeczywistość przeorganizowuje myślenie o nowych obiektach i realizację projektów magazynowych?
15:20 – 16:20

DYSKUSJA: Nowe formaty obiektów magazynowych – z jakiej przestrzeni będziesz korzystał i czy Twoje oczekiwania są do zrealizowania?

MODERATOR: Piotr Stefaniak, dziennikarz logistyczny

PANELIŚCI:
 • Kamil Szymański, założyciel Space4Logistics
 • Piotr Bzowski, Development Director Central Europe Mountpark
 • Bartek Tulejko, Managing Partner M4Real Estate
 • Zbigniew Smyczyński, Senior Leasing Manager P3 Logistic Parks
 • Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP
16:20 – 16:40

Business case Top Young 100 – jak powstała optymalna mapa centrum dystrybucyjnego Biedronki?

Iwona Sabik, absolwentka III edycji Top Young 100

16:40 – 17:05

Paradoks przyspieszenia – jak rzeczywistość działania w pandemii zmieniła realizację projektów magazynowych?

Jacek Przerwa, dyrektor ds. technicznych Logistyka Centrala Rossmann SDP

 
17:05
Zakończenie I dnia Kongresu Modern Warehouse 2021
20:00 – 00:00

Coctail Party i X Ogólnopolski Turniej Piłkarzyków Logistyków – KMW chaingers CUP

 

DZIEŃ II – 17 listopada 2021 r. (środa)

10:00 – 10:10
Rozpoczęcie drugiego dnia Kongresu Modern Warehouse 2021
PANEL III:  Automatyczne partnerstwo – jak potrzeba wysokiej wydajności zmienia usługi logistyki kontraktowej?
10:10 – 10:35

Automatyka w logistyce: współczesna gra zespołowa

Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO Contract Logistics

Jacek Olszewski, Senior Principal Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting

10:35 – 11:00

Magazyn Logistyki Kontraktowej w czasach VUCA – jak zapewnić sprawne i elastyczne operacje?

Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu Grupa Raben

11:00 – 11:25

Zanim dotrzesz do go-live – jak ominąć niemiłe niespodzianki w dążeniu do pełnej wydajności automatyki magazynowej?

Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group

11:25 – 12:15

DYSKUSJA logtok#5: Logistyka kontraktowa – jak budować partnerską współpracę z operatorem logistycznym z włączeniem wysokich wymagań technologicznych?

MODERATOR: Łukasz Musialski, starszy doradca logistyczny Chaingers

PANELIŚCI:
 • Aleksander Milon, dyrektor generalny GXO Contract Logistics
 • Lucyna Zaborowska-Princ, dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu Grupa Raben
 • Piotr Sędziak, Supply Director Orbico Group
 • Robert Jastrzębski, członek zarządu Europa Systems
 
12:15 – 12:40
Networking przy kawie
PANEL IV:  Zapasy z zapasami – jak manewrować poziomem zapasów by sprzedaż była syta a magazyn został cały?
12:40 – 13:05

Just-in-time z bezpiecznym buforem – jak niestabilne łańcuchy dostaw zmieniły procesy i magazyn centralny Nexteer Automotive?

Anna Ossowska, regionalny dyrektor łańcucha dostaw Nexteer Automotive EMEA

13:05 – 13:30

Wielkie czyszczenie magazynów – strategia Whirlpool EMEA na optymalizację przestrzeni magazynowej i kosztów

Marcin Foks, EMEA Logistics Sr. Manager Whirlpool Corporation

13:30 – 14:20

DYSKUSJA: Więcej metrów na już – jak najszybciej i najtaniej zwiększyć powierzchnię magazynową?

MODERATOR: Artur Olejniczak, kierownik Działu Marketingu & PR Wyższa Szkoła Logistyki

PANELIŚCI:
 • Katarzyna Kujawiak, Development Director Panattoni
 • Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, Head of Industrial Services Hub Savills
 • Mateusz Gierka, Senior Leasing Manager 7R
 • Marcin Foks, EMEA Logistics Sr. Manager Whirlpool Corporation
 • Marek Krakowski, Sales Executive PROVOST Polska
 
14:20 – 15:00
Lunch
PANEL V:  Magazynowanie pracowników – jak nie wpaść w błędne koło rotacji i utrzymać równowagę umiejętnie dzieląc kompetencje, obowiązki i koszty?
15:00 – 15:20

Zatrudnienie w równowadze – jak nie potknąć się przy pierwszym kroku i skutecznie motywować pracowników?

Beata Trochymiak, redaktor naczelna portalu Pracujwlogistyce.pl

Julita Dąbrowska, badaczka kultury organizacji, ekspert ds. employer brandingu i komunikacji marki

15:20 – 15:45

Pulse check – jak utrzymać pracowników znając krytyczne punkty na ich zawodowej ścieżce w organizacji?

Monika Jackowska, dyrektor Pionu HR InfoConsulting

Kinga Bujalska, HR Business Partner InfoConsulting

 
15:45 – 17:15

Sesja MW Mastermind – dołącz do stolika dyskusyjnego:

LAST MILE
MODERATOR: Mirek Gral, wiceprezes / partner Last Mile experts

MAGAZYN PRZYJAZNY KIEROWCOM
MODERATOR: Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska

AUTOMATYKA MAGAZYNOWA
MODERATOR: Jacek Olszewski, Senior Principal Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting

KADRA MAGAZYNOWA
MODERATOR: Beata Trochymiak, redaktor naczelna portalu Pracujwlogistyce.pl

OPAKOWANIA LOGISTYCZNE I GOZ
MODERATOR: Konrad Nowakowski, prezes Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

AUTOMATYZACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
MODERATOR: Dariusz Szymański, prezes LOGISYSTEM

ZAPASY Z ZAPASAMI
MODERATOR: dr inż. Radosław Śliwka, prezes zarządu SMART Project

MAGAZYN OMNICHANNEL
MODERATOR: Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Poland / Head of E-Commerce CEE Cushman & Wakefield

ZIELONE MAGAZYNY
MODERATOR: dr Wiktor Żuchowski, starszy specjalista ds. rozwoju logistyki Centrum Logistyki Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

FREE YOUR MIND (wolny stolik)
MODERATOR: może właśnie Ty?

17:15
Zakończenie Kongresu Modern Warehouse 2021

Na Modern Warehouse 2021 wystąpili m.in.:

Dr hab. Arkadiusz
Kawa
Dyrektor
Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania

Pełni także obowiązki dyrektora Łukasiewicz – Instytutu IPS TABOR i jest profesorem Wyższej Szkoły Logistyki. W latach 2005-2019 pracował w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Ma 20 lat doświadczenia w logistyce i e-commerce. Jest autorem trzech książek, współredaktorem dwóch monografii i prawie 300 publikacji popularyzatorskich oraz naukowych.

Swoje doświadczenie zdobywał podczas realizacji kilkunastu projektów naukowo-badawczych i ponad 60 projektów biznesowych w zakresie e-commerce i logistyki dla takich organizacji i firm, jak: Landmark (bPost), Volkswagen, Poczta Polska, GS1 Polska, DHL, DPD (Siódemka), A.T. Kearney, KPMG, OEX E-business, Wish, CMT Advisory, 4Kraft, SMART Project, Merlin.pl, Digital24.pl, Kompania Piwowarska (SABMiller), Horizon-Automation, NaviExpert, PKS Poznań, Stomil, Autostrada Wielkopolska, GOAP, Urząd Miasta Poznania, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Pełnił również rolę konsultanta w kilku międzynarodowych projektach badawczych w zakresie e-commerce w Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

Profesor wizytujący dwukrotnie w University of Primorska w Słowenii. Odbywał dwa razy staż w University of Valencia w Hiszpanii i University of Osijek w Chorwacji. Prowadził też wykłady w Corvinus University of Budapest na Węgrzech. Wykładał na studiach Executive MBA i podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Sebastian
Kaczmarski
Central fulfilment operations manager PL IKEA Group,
ekspert PSME

Z logistyką magazynową jest związany od ponad 10 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Grupie Raben, gdzie rozwijał współpracę z klientami FMCG z branży food oraz non-food. Od 2015 r. był odpowiedzialny za całość procesów magazynowych oraz co-packingowych w regionie Stryków. Z początkiem 2017 r. dołączył do zespołu IKEA w Jarostach, gdzie rozwijał współpracę z FM Logistic (operatorem logistycznym magazynu), oraz całość operacji w Centrum Dystrybucji. Od września 2019 r. na stanowisku menedżera ds. centralnych operacji dystrybucyjnych odpowiada za magazyny centralne w Polsce oraz dystrybucję do sklepów w regionie PL, SEE & EEC oraz dystrybucję centralną B2C na rynku polskim. Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dominik
Kowalczyk
Dyrektor obszaru produkcji i magazynowania
SMART Project

Absolwent Wyższej Szkoły i Zarządzania w Poznaniu. Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę z zakresu Lean Management, usprawniania procesów oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Swoją karierę jako Lean Expert rozpoczął w Schnellecke Slovakia S.R.O., gdzie wspierał procesy optymalizacyjne oraz aktywnie uczestniczył w KaiKaku Waves na terenie Niemiec, Czech, Słowacji, Ameryki Północnej. W tej samej firmie, zajmując stanowisko regionalnego kierownika ds. Lean kierował zespołem Lean Expertów na obszarze Europy Centralnej.

Karierę zawodową kontynuował w firmie DHL EXEL SupplyChain (Poland), w której zajmował się planowaniem procesów logistycznych oraz zarządzał rozbudowaną strukturą operacyjną (powyżej 400 osób) zapewniając efektywne działanie łańcucha dostaw dla klienta branży automotive.

Jest certyfikowanym specjalistą łańcucha dostaw, prowadził liczne szkolenia dla grup pracowników, wyróżnia się bardzo dobrą znajomością czterech języków obcych.

Rafał
Gąska
Dyrektor ds. łańcucha dostaw
RTV EURO AGD
 
 

Menedżer z bogatym doświadczeniem operacyjnym w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw oraz w zarządzaniu projektami zdobytym w międzynarodowych korporacjach. Przeprowadzał skomplikowane procesy restrukturyzacyjne oraz wdrażał innowacyjne rozwiązania z zakresu łańcucha dostaw m.in. w firmach z sektora energetycznego oraz FMCG. Obecnie od ponad roku odpowiedzialny za łańcuch dostaw w firmie Euro-net Sp. z o.o., właścicielu marki RTV EURO AGD. Odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i realizację strategii logistyki, operacje logistyczne w magazynie centralnym oraz za operacje transportowe w ramach logistyki pierwotnej i wtórnej.

Piotr
Pudelski
Head of Intelligent Enterprise Architects Team
SAP Solutions Architect
NTT DATA Business Solutions

Ekspert w zakresie złożonych projektów w obszarze IT/SAP, w szczególności w firmach produkcyjnych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie jako konsultant, kierownik projektu oraz manager działu konsultingu. W NTT DATA Business Solutions stoi na czele zespołu ekspertów – Inteligent Enterprise Architects, której zadaniem jest m.in. strategiczne doradztwo w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i w Szczecinie.

Łukasz
Musialski
Starszy doradca logistyczny
Chaingers
 
 

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od prawie 18 lat realizuje i nadzoruje projekty logistyczne oraz doradcze z zakresu logistyki. Specjalizuje się w logistyce magazynowej (optymalizacja procesów, projektowanie magazynów, rozwiązania informatyczne) oraz sieciach dystrybucji (lokalizacja magazynów, przepływy) i systemach IT dla logistyki.

Pracował w projektach analitycznych, doradczych, informatycznych dla takich przedsiębiorstw jak: Energa, EMPiK, GK Iglotex, Kanlux, FM Forte, Grupa Nowy Styl, InPost, Grupa Mondi, Philips Lighting, POLOmarket, Żabka Polska, Grupa Żywiec, TIM SA, Aluplast, Aluprof, Bakoma, Bongrain, Bruno Tassi, DHL, Diageo, Kulczyk Tradex, Merlin.pl, POLOmarket, SCA Packaging, Variant, Vision Express, AIC Gdynia, Dobrowolscy, Marketing Investment Group, Pfeifer and Langen i wiele innych.

W latach 2010-2019 ekspert merytoryczny Panelu Polskich Menedżerów Logistyki – cyklicznego projektu badań rynku, umożliwiającego wymianę doświadczeń menedżerom logistyki w polskich firmach. Autor wielu artykułów w czasopismach logistycznych. Prelegent oraz moderator licznych konferencji związanych z tematyką logistyczną, m.in. Modern Warehouse, LogDays, czy wydarzenia Inteligentne Strategie Optymalizacji Kosztów Logistyki (Puls Biznesu). Zwycięzca Pierwszego Turnieju Piłkarzyków Logistyków, rozegranego podczas 3. edycji Kongresu Modern Warehouse.

Iwona
Sabik
Absolwentka III edycji
Top Young 100
 

Z transportem i szeroko rozumianą logistyką związana od rozpoczęcia studiów Logistyka Międzynarodowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zawodowo zajmuje się planowaniem międzynarodowego transportu towarów, jednak interesuje się również logistyką magazynową oraz dystrybucji. Wyróżniona absolwentka III edycji programu Top Young 100, liderka wyróżnionego projektu oraz finalistka konkursu CloudNine z ramienia PSML. Prywatnie miłośniczka ciężkich brzmień, natury, siatkówki oraz rysunku.

TEMAT PRELEKCJI: Business case Top Young 100 – jak powstawała optymalna mapa centrum dystrybucyjnego Biedronki?

Jacek
Przerwa
Dyrektor ds. technicznych Logistyka
Centrala Rossmann SDP
 

Od początku kariery zawodowej odpowiedzialny za projekty inwestycyjne i utrzymanie ruchu w branżach farmaceutycznej i logistyce. Kierował m.in. projektem rozbudowy powierzchni magazynowych (dodatkowe 60 000 mkw.) i implementacji automatyki magazynowej o pojemności 169 000 miejsc paletowych w Centrum Dystrybucji JYSK w latach 2009 – 2011. Tworzył i tworzy struktury techniczne (IT, WMS, Automatyka, Utrzymanie Obiektów, R&D). Uczestniczył w projekcie budowy i uruchomienia Centrum Dystrybucji JYSK w Bułgarii. Od trzech lat w Rossmann. Pełni rolę Program Menedżera dla projektów automatyki. Realizuje projekty automatyki w Rossmann z zespołem specjalistów technicznych, logistycznych i IT. Od dwóch lat zarządza, współtworzy i stale rozwija zespół projektowy dla systemów automatyki. W ostatnim czasie realizował dwa projekty systemów automatyki: budowy sekwencjonera nr 2 w Magazynie Wysyłkowym (projekt z firmą Koerber) i AKL nr 2 (z firmą SSI Schaefer). Prywatnie miłośnik gór, ciężkiego grania i Formuły 1.

Lucyna
Zaborowska-Princ
Dyrektor Logistyki Kontraktowej Regionu
Grupa Raben

Odpowiada za operacje magazynowe oraz usługi dodane w największym oddziale Logistyki Kontraktowej firmy Raben zlokalizowanym w regionie Poznania. Posiada długoletnie doświadczenie zarządzania różnymi obszarami w międzynarodowej korporacji producenta kosmetyków. Jej główne obszary zainteresowań obejmują komunikację oraz współpracę nastawioną na efektywność i optymalizację całego łańcucha dostaw. Od początku kariery zdobywała doświadczenia zawodowe inicjując i prowadząc innowacyjne projekty logistyczne, jak m.in.: wdrożenie jednego z pierwszych międzynarodowych hub’ów logistycznych w Europie, współdzielenie łańcucha dostaw, rozwój modelu współpracy logistycznej z klientami, czy koncepcja segmentacji biznesowej. Reprezentuje firmę Raben Logistics Polska na forum ECR Polska. Posiada tytuł certyfikowanego logistyka European Logistics Association oraz certyfikat PMI Project Management Professional z zakresu zarządzania projektami.

Aleksander
Milon
Dyrektor generalny
GXO Contract Logistics

Związany z firmą od ponad trzech lat. Wcześniej pracował m.in. dla firm takich jak: GEFCO, FM Logistic oraz Faurecia na stanowiskach związanych z logistyką, projektami i finansami w Austrii, Francji, Polsce, Rosji i Rumunii. Na obecnym stanowisku jest odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie procesów ecommerce, rozwój i doskonalenie centrów logistycznych w procesach transformacji oraz lean management. Absolwent wydziału mechanicznego energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA na IE Business School w Madrycie.

Katarzyna
Kujawiak
Development Director
Panattoni

W zespole Panattoni Europe od stycznia 2015 roku. Obecnie pełni funkcję Development Directora i w strukturach spółki zarządza dwoma spośród najbardziej kluczowych regionów Polski – Wielkopolską i Polską Centralną. Do jej podstawowych obowiązków należy rozwój nowych inwestycji i wynajem powierzchni. Poza wspomnianymi powyżej regionami prowadzi projekty szyte na miarę dla wybranych klientów na terenie całej Polski.

Łącznie w Poznaniu oraz Polsce Centralnej wraz z zespołem była odpowiedzialna za wynajem ponad 2 mln mkw. Oprócz projektów dedykowanych wielu najemcom, skomercjalizowała również takie projekty BTS/BTO jak m.in.: 40 000 mkw. dla Arvato w Strykowie (dedykowane obsłudze H&M), 120 000 mkw. dla Leroy Merlin w Piątku, 70 000 mkw. dla Smyka i 27 000 mkw. dla Whirlpool w Łodzi, 44 000 mkw. dla KION w Szczecinie, 43 000 mkw. dla ALDI w Bydgoszczy, czy wynajęty w pierwszym kwartale tego roku obiekt dla DHL (dedykowany obsłudze Zalando) w Poznaniu o powierzchni blisko 110 000 mkw.

Posiada 12-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Przed dołączeniem do zespołu Panattoni pracowała w Neinver Polska Sp. z o.o. jako członkini zespołu zarządzającego CH Galeria Malta w Poznaniu.

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami, a także jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Prywatnie mama, mól książkowy i fanka biegania.

Zbigniew
Smyczyński
Senior Leasing Manager
P3 Logistic Parks

Ma ponad 11-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Zanim dołączył do P3, pracował w firmie Prologis jako leasing manager, a wcześniej także w agencji doradczej CBRE, gdzie zajmował stanowisko property negotiator. Jest absolwentem kierunku Bankowość, Ubezpieczenia oraz Rynki Kapitałowe, na którym uzyskał tytuł magistra. Posiada także licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz międzynarodowy tytuł CCIM (Dyplomowanego Specjalisty Inwestycji Komercyjnych na Rynku Nieruchomości).

Kamil
Szymański
Założyciel
Space4Logistics

Posiada ponad 16 lat doświadczenia w branży nieruchomości komercyjnych i TSL. Karierę zawodową rozpoczynał w strukturach DHL, następnie w TNT, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z kluczowymi klientami firmy. Na rynku nieruchomości komercyjnych zadebiutował w JLL jako menadżer ds. rozwoju biznesu. W 2016 r. w Savills objął stanowisko Associate Director, a następnie jako Head of Industrial rozwijał struktury działu w Polsce.

Doradzał wielu znanym markom, w tym największym dostawcom usług logistycznych i firmom z branży FMCG, m.in. DSV Solutions, DB Schenker, No Limit, ID Logistics, ND Logistics, Aldi. We wrześniu br. założył własną firmę - Space 4 Logistics, która wspiera przedsiębiorstwa na wczesnym etapie planowania zaplecza magazynowego i produkcyjnego (wyboru odpowiedniej lokalizacji, wielkości powierzchni i jej układu, wewnętrznej infrastruktury, dewelopera/ inwestora), a także w optymalizowaniu procesów w już działających obiektach, poszukiwaniu gruntów inwestycyjnych oraz projektach BTS i BTO.

Konrad
Kurkiewicz
SAP Solution Architect
NTT DATA Business Solutions

Architekt rozwiązań SAP w firmie NTT DATA Business Solutions specjalizujący się w modułach do zarządzania łańcuchem dostaw. Doświadczenie projektowe zdobył prowadząc innowacyjne, międzynarodowe wdrożenia systemów logistycznych SAP. Posiada certyfikaty najnowszych technologii S/4HANA Extended Warehouse Management, S/4HANA Cloud Supply Chain oraz S/4HANA Cloud Warehouse Management. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie i Poznaniu.

Wiesław
Stempak
Dyrektor rozwoju biznesu
Jantar

Specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla handlu i przemysłu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia projektów i zarządzania. Śledzi zmieniające się trendy i nowinki technologiczne, aby doradzać klientom w doborze efektywnych narzędzi. W Jantar odpowiedzialny za działania handlowe z kluczowymi klientami, współpracę z dostawcami oraz poszukiwanie i wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Robert
Jastrzębski
Członek zarządu
Europa Systems

Ekspert z 15-letnim doświadczeniem w obszarach automatyzacji i robotyzacji procesów magazynowo-produkcyjnych z zastosowaniem robotów przemysłowych, a także systemów transportu wewnętrznego jak AGV oraz AMR. W 2017 roku dołączył do zespołu Europa Systems. Współautor innowacyjnych rozwiązań systemów dedykowanych do automatycznej paletyzacji. Mentor standaryzacji i rozwiązań ukierunkowanych do produkcji wieloseryjnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Mechatroniki kierunku Auotmatyki i Robotyki z dyplomem realizowanym na HTW Dresden. Zdobył doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji na poziomie międzynarodowym, pozyskując i realizując kontrakty w Europie i Azji, współtworząc europejski ośrodek robotyzacji w firmach ABB, FlexLink.

Mateusz
Gierka
Senior Leasing Manager
7R

Jest odpowiedzialny za komercjalizację parków logistycznych i powierzchni produkcyjnych na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Jego obowiązki obejmują realizację procesów sprzedażowych – aktywnego pozyskiwania klientów, przygotowania specyfikacji najmu powierzchni oraz negocjowanie kontraktów. Odpowiada także za rozwój i utrzymanie długotrwałych relacji z najemcami.

W portfolio posiada projekty z zakresu e-commerce, automotive oraz logistyki, także z indywidualnym dostosowaniem powierzchni dla najemców. W 7R SA zrealizował procesy komercjalizacji powierzchni magazynowo-produkycjnej na łączną powierzchnię ponad 100 000 mkw., w tym szereg inwestycji przygotowanych w ekologicznym standardzie dewelopera. Pracował m.in. dla klientów takich jak NoLimit, Cooper Standard oraz Martes Sport.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie deweloperskiej, realizując projekty magazynowe i biurowe oraz w agencji doradczej CBRE Poland, gdzie prowadził procesy najmu powierzchni magazynowych i produkcyjnych na Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ze specjalnością Finanse i Inwestycje.

Pasjonat kolarstwa szosowego i MTB.

Karol
Robaczewski
Dyrektor logistyki i produkcji
x-kom

Efektywny manager logistyki i produkcji z wieloletnim doświadczeniem w wiodących międzynarodowych korporacjach takich jak LG, Amazon czy Bosch w oddziałach w Polsce jak i za granicą. Uczestniczył w wielu kluczowych projektach innowacyjnych od wdrożenia kompleksowej linii produkcyjnej konsolidującej i optymalizującej procesy kilku firm, poprzez uruchomienie pierwszego i największego centrum dystrybucji Amazon, czy transfer procesu produkcyjnego wraz z maszynami oraz uruchomienie nowej fabryki w Polsce. Obecnie odpowiedzialny za całokształt operacji, strategie i rozwój Centrum Dystrybucyjnego firmy x-kom, włączając sieć dystrybucji (salony stacjonarne) oraz rozwój działu produkcji. Pasjonat Lean i innowacyjnych rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne i logistyczne.

Piotr
Sędziak
Supply Director
Orbico Group
 

Supply Director w Orbico Group, jednego z największych europejskich dystrybutorów marek sektora FMCG, Beauty & Fashion operującego na 20 rynkach Europy środkowej i Wschodniej, odpowiedzialny za realizację procesów zakupowych, logistykę magazynową oraz sieć transportową w podległym obszarze. Dyrektor zarządzający w Orbico Sp. z o.o. oddział Supply, podmiocie oferującym usługi z obszaru logistyki kontraktowej i transportu w Polsce.

Dodatkowo pełni rolę członka Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, w przeszłości wspierając tą organizację także jako członek zarządu.

Absolwent logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, zarządzania jakością oraz studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, posiadacz certyfikatu Lean Six Sigma Black Belt w EY Academy. Pasjonat roli informatyki, automatyzacji, zarządzania procesowego i projektowego w nowoczesnej organizacji firmy. Interesuje się także logistyką e-commerce oraz wpływem logistyki na środowisko naturalne. Lubi stale usprawniać procesy i dzielić się zdobytą wiedzą. Wykładowca-praktyk w szeregu uczelniach wyższych.

Jakub
Czyżkowski
Współzałożyciel i współwłaściciel
Sente
 

Absolwent wydziału Elektroniki oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Programista, projektant systemów wspomagania zarządzania dla firm dystrybucyjnych, handlowych i produkcyjnych. Poszukiwacz efektywności operacyjnej w przedsiębiorstwach, wyznawca automatyzacji procesów biznesowych, propagator zwinnych metodyk wdrożeniowych. Łączy kompetencje analityczne i techniczne z umiejętnością zrozumienia złożonych wyzwań biznesowych.

Prywatnie mąż i tata trójki synów, podróżnik, pasjonat motocykli i wyścigów.

Piotr
Bzowski
Development Director Central Europe
Mountpark

Rozpoczął swoją karierę w 2006 roku jako agent ds. powierzchni przemysłowych w DTZ Polska. W 2008 roku przeniósł się do branży deweloperskiej, pracując z takimi deweloperami jak Prologis, Europolis i P3 Logistic Park nad rozbudową ich portfolio w Polsce. W 2020 r. dołączył do Mountpark roku jako dyrektor ds. rozwoju odpowiedzialny za projekty w Europie Środkowej.

Katarzyna
Pyś-Fabiańczyk
Head of Industrial Services Hub Savills
 
 

Ceniona ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości i logistyki. Stoi na czele Industrial Services Hub, zintegrowanej usługi oferowanej przez firmę doradczą Savills, skierowanej do najemców, inwestorów i deweloperów powierzchni magazynowych i przemysłowych. Dołączyła do Savills w październiku 2021 r., gdzie równolegle pełni funkcję dyrektorki działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, odpowiadając za jego dalszy rozwój. Wcześniej przez trzy lata pełniła funkcję dyrektorki w funduszu Exeter Property Group inwestującym na rynku nieruchomości przemysłowych. Od podstaw zbudowała zespół wynajmu powierzchni magazynowych w agencji BNP Paribas Real Estate, którym z sukcesem kierowała przez blisko pięć lat.

Jest założycielką i pierwszą prezeską stowarzyszenia Ladies First. W uznaniu swoich sukcesów zawodowych została nominowana do wielu nagród, m.in. tytułu businesswoman roku (Sukces Pisany Szminką), osobowości roku (Eurobuild Awards) czy agenta roku (Panattoni). W życiu prywatnym aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej.

Adam
Tudek
Kierownik działu handlowców mobilnych, opiekun ds. kluczowych klientów
INTERROLL Polska

Z logistyką wewnętrzną związany od 1997 roku. Jeden z założycieli i twórców sukcesu rozwoju firmy Interroll w Polsce. Obecnie kieruje zaspałem handlowcem mobilnych oraz skupia się na kluczowych klientach i projektach prowadzonych przez firmę.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.

Marta
Cudziło
Kierownik Centrum Logistyki
Łukasiewicz-Instytut Logistyki
i Magazynowania.
 

Od 15 lat project manager i doradca logistyczny. W trakcie swojej kariery prowadziła i współrealizowała kilkadziesiąt projektów konsultingowych dla firm, głównie w zakresie optymalizacji sieci dystrybucji i projektowania struktury łańcucha dostaw. Współpracowała zarówno z dużymi, jak i średnimi przedstawicielami różnorodnych branż, realizując prace m.in. dla Energa Operator S.A., Gaz-System S.A., Linpack Packaging, Grupa Żywiec, Leroy Merlin Sp. z o.o., NEUCA S.A., PGF S.A.., Media Markt. Posiada doświadczenie w koordynacji prac zespołów zadaniowych, realizując działania związane z kreowaniem i wdrażaniem innowacyjnych projektów logistycznych. Poza doradztwem logistycznym, od kilku lat współrealizuje również projekty B+R współfinansowane przez instytucje krajowe oraz organy Unii Europejskiej, polegające na badaniu nowych trendów i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań wspierających logistykę w Europie (m.in. RealBridge, Modulushca, LogiCon). Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania, ukończyła studia doktoranckie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W swojej karierze zawodowej współpracowała również z Wyższą Szkołą Logistyki, prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu controllingu logistycznego, prognozowania i symulacji. Autorka lub współautorka artykułów naukowych i specjalistycznych o tematyce logistyki i optymalizacji łańcuchów dostaw.

Anna
Ossowska
Regionalny dyrektor łańcucha dostaw
Nexteer Automotive EMEA

Na co dzień zarządza pracą zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w rejonie EMEA (Europe, Middle East, Africa). Posiada wieloletnie doświadczenie w firmach produkcyjnych z branży automotive.

Jako dyrektor logistyki, w ramach zarządzania łańcuchem dostaw, koordynowała przepływ informacji materiałów od momentu wejścia zamówień klientów, poprzez zakup komponentów, plany produkcyjne, logistykę wewnętrzną, aż do wysyłki wyrobów gotowych.

Certyfikowany Six Sigma Green Belt, Laureatka nagrody „Million Dollar Savings Award” za opracowanie projektów oszczędnościowych, przekraczających obecnie 6 mln $ w programie „Innovation and Continuous Improvement Methodologies”. Projektami logistycznymi przerwała monopol inżynierów w projektach oraz promuje narzędzia statystyczne w logistyce. Laureatka ogólnopolskiej nagrody „Kobieta Roku w Logistyce”.

Mentorka w Programie TopYoung 100, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, dwukrotnie zasiadała w Kapitule Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową CloudNine. Przewodnicząca Rady Programowej Logistyki w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zdobytą wiedzę praktyczną przekuwa na warsztaty symulacyjne, pokazując studentom, że można łączyć pracę w firmach produkcyjnych z frajdą, a satysfakcję z efektywnością.

Marcin
Foks
EMEA Logistics Sr. Manager
Whirlpool Corporation
 

Od 17 lat związany z Whirlpool Corporation. Swoją karierę rozpoczynał od stanowisk nadzorczych związanych z produkcją w fabrykach we Wrocławiu i Popradzie. W swojej karierze odpowiadał m.in. za wdrożenie World Class Manufacturing w logistyce we Wrocławiu i Radomsku osiągając Bronze level. Odpowiadał m.in. za projekt utworzenia Centrum Usług Wspólnych (SSC) dla Łańcucha Dostaw, które działa od maja 2019 r. Głównym celem jednostki jest koncentracja na zapewnieniu standaryzacji i stabilności, w celu usprawnienia procesu planowania i zarządzania popytem. Kilkudziesięcioosobowy zespół dostarcza plan popytu, produkcji oraz transportu do wszystkich fabryk i magazynów Whirlpool w regionie EMEA dla ponad 1,5 mln produktów miesięcznie.

Od stycznia 2020 r. odpowiada za sieć magazynów i transportu dla regionu EMEA włączając w to także transport z Chin. Jednocześnie opracowuje strategię poprawy poziomu serwisu i optymalizację kosztów logistyki korporacji w regionie. W 2020 r. znacząco zredukował przestrzeń magazynową przy jednoczesnym wzroście poziomu zapasów. W 2021 r. stawia czoło wyzwaniom transportowym z Chin i w Europie.

Konrad
Sawras
Prezes zarządu SAVVYdesign
Prezes zarządu VeloCity Ekospedycja
 

Od 2017 r. prowadzi spółkę cyklologistyczną VeloCity Ekospedycja, realizującą we Wrocławiu usługi kurierskie pojazdami bezemisyjnymi we współpracy z DPD Polska. Razem z zespołem SAVVYdesign od 2018 r. poszukuje, projektuje i wdraża nowe rozwiązania optymalizujące logistykę ostatniej mili, skupiając się na ergonomicznych, mobilnych modułach transportowych otwieranych bezdotykowo. Prywatnie – zapalony koszykarz i kinoman.

Konrad
Osiadacz
Product Director Omnichannel and Urban Logistics Central Europe
FM Logistic

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w logistyce zdobyte w regionie Europy i Bliskiego Wschodu. Fundamenty zbudowane podczas pracy w branży Retail dla Carrefour Polska, gdzie odpowiadał za funkcjonowanie większości Centrów Dystrybucji w kraju, wdrażając projekty optymalizacyjne, nowe systemy WMS, oraz przenosząc operacje do nowych lokalizacji. Przez 4 lata pełnił rolę osoby odpowiedzialnej za całość operacji logistycznych (transport i magazynowanie) pracując dla lidera Retail na obszar Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - MAF Carrefour Hypermarkets w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po powrocie do Polski związał się z firmą InPost, gdzie początkowo pełnił funkcję International Logistics Director i odpowiadał za obszar operacji logistycznych na rynkach zagranicznych a w roku 2018 odpowiadał za biznes InPost we Włoszech.

W ostatnim projekcie realizowanym dla InPost kompleksowo odpowiadał za zbudowanie i uruchomienie nowej usługi skierowanej do obecnych i nowych klientów - Fulfillment, czyli logistyka kontraktowa dla obszaru B2C e-commerce. W FM Logistic odpowiada za budowę, realizację i dalszy rozwój strategii dotyczącej usług logistycznych dla e-commerce oraz rozwijanie logistyki miejskiej w naszym regionie.

Artur
Olejniczak
Kierownik Działu Marketingu & PR
Wyższa Szkoła Logistyki
 

Menedżer z 16-letnim doświadczeniem w branży Transport, Spedycja, Logistyka. Z zaangażowaniem dzielący się swoją ekspercką wiedzą i interdyscyplinarnymi umiejętnościami. Jest cenionym moderatorem i keynote speakerem największych branżowych konferencji. Od 7 lat trenerem biznesu i wykładowcą Wyższej Szkoły Logistyki. Współorganizował Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS. Od wielu lat baczny obserwator i recenzent wydarzeń oraz nowości branży TSL i KEP. Jest autorem ponad 100 publikacji dotyczących TSL na łamach czasopism: „LOGISTYKA”, „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „MSP” i innych fachowych czasopism. Specjalizuje się w popularyzowaniu szerokiemu gronu odbiorców różnych aspektów związanych z szeroko pojętą logistyką. Znany z uśmiechu (pozytywnego podejścia do ludzi), barwnego języka oraz charyzmatycznej osobowości. Z pasją, profesjonalizmem i pełnym zaangażowaniem realizuję podejmowane projekty skutecznie stosując strategię win-win.

Bartek
Tulejko
Partner
M4 Real Estate
 

Ma ponad 20-letnie doświadczeniem w zarządzaniu łańcuchem dostaw, które zdobywał w międzynarodowych organizacjach – sieciach handlu detalicznego i u największych, globalnych operatorów logistycznych.

Zaczynał swoją drogę zawodową w latach 90-tych, w sieci handlowej Netto. Pełnił wiele funkcji w zarządach takich firm jak DSV i Kuehne+Nagel, gdzie współtworzył plany strategiczne i rozwojowe. Przez kilka ostatnich lat zarządzał logistyką sieci JYSK w regionie CEE.

Julita
Dąbrowska
badaczka kultury organizacji,
ekspert ds. employer brandingu i komunikacji marki

Ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, marketingu, Public Relations, employer brandingu, komunikacji wewnętrznej, które zdobyła pracując w międzynarodowych koncernach takich jak: Unilever, Schwarzkopf (obecnie Henkel), The Coca-Cola Company (w Polsce to Coca-Cola Poland Services Ltd.), Seagram.

Opracowywała i wdrażała strategie i plany komunikacji na rzecz wielu firm i marek handlowych m.in. z sektora dóbr szybko zbywalnych (m.in. Signal, Timotei, Impuls Deo, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Cappy, Bonaqua, Taft, Palette, Absolut Vodka, Martell Cognac, Olmeca Tequila, Kron Vodka, Gran Festa, Palmolive, Ajax, Colgate, Verbena, Philips, Frosch, Dr. Beckmann, Bufalo, Pronto, Brise), finansów (Związek Przedsiębiorstw Leasingowych), telekomunikacji (TP SA, Idea / Orange) produktów dla dzieci (Bartek, Libero). Współpracowałam również z wybranymi organizacjami pozarządowymi (United Way, PCK, Fundacja Akogo?). Autorka książek „Employer branding. Marka Pracodawcy w Praktyce” i „Praktyka employer brandingu”.

Tomasz
Grabiak
Senior Sales Agent
Körber Supply Chain Automation
 

Jest profesjonalistą z wieloletnim, doświadczeniem w sprzedaży i realizacji nowatorskich projektów w obszarze automatyzacji obiektowych procesów logistycznych. Tworzył i zarządzał multidyscyplinarnymi zespołami, które skutecznie realizowały złożone projekty integracyjne. Wyróżnia go zarówno zrozumienie stosowanych nowoczesnych technologii jak i znajomość realiów biznesowych w segmencie B2B zarówno w Polsce jak i w Europie.

Przez ponad 25 lat kariery zawodowej prowadził wiele nowatorskich projektów z zakresu automatyki magazynowej, pełniąc także rolę popularyzatora tego typu rozwiązań w Polsce, poprzez udział w wielu kongresach i konferencjach Logistycznych jako prelegent i uczestnik wielu paneli dyskusyjnych. Od ponad trzech lat współpracuje z grupą Körber Supply Chain Automation jako Senior Sales Agent na terenie Polski. Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Jakub
Ciołek
Key Account Manager
Consafe Logistics
 

Key Account Manager z kilkuletnim doświadczeniem w branży IT. Przez wiele lat związany był z grupą SAGE, prowadząc tam projekty ERP. Obecnie rozwija swoje kompetencje w branży logistycznej, wspomagając klientów w wyborze funkcjonalności, które usprawnią pracę ich magazynów. W pracy kieruje się zasadą: klient=partner.

Maciej
Krupa
Doradca klienta WMS
HIT-Kody Kreskowe

W HKK od 2014 roku. Zorientowany na optymalizację procesów i zasobów w magazynie, technologie napędzające zmianę i budowanie długoterminowych relacji z użytkownikami systemów WMS.

Monika
Jackowska
Dyrektor Pionu HR
InfoConsulting

Ekspertka i pasjonatka HR, certyfikowany trener biznesu, psycholog i coach. Doświadczenie zdobywała w spółkach sektora przemysłowego, konsultingu oraz IT. Pracując po stronie biznesu, odpowiadała m.in. za rozwój pracowników, szkolenia, MBO, rekrutację, employer branding, programy talent management oraz projekty stażowe.

Ukończyła Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Akademię Mistrzów Treningu w Krakowie.

Od 2015 roku zarządza obszarem HR i komunikacji w Grupie InfoConsulting – dostarczającej usługi doradcze oraz zaawansowane rozwiązania IT, wspierające procesy zarządcze.

Posiada akredytację konsultanta metody Insights Discovery oraz licencję trenera programu planowania kariery – Spadochron. Ponadto, jest certyfikowanym facylitatorem metody Action Learning, którą z przyjemnością popularyzuje, wdrażając w przedsiębiorstwach, a także prowadząc warsztaty i szkolenia w tym zakresie. Współpracuje z uczelniami w roli mentora oraz realizuje autorskie programy rozwoju kompetencji w dziedzinie HR. W pracy z klientami kieruje się podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Kinga
Bujalska
HR Business Partner
InfoConsulting

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji od ponad 15 lat. Jest psychologiem społecznym, menedżerem praktykiem, trenerem, coachem i facylitatorem. Doświadczenie zdobywała w branżach produkcji przemysłowej, TSL, IT, prawnej i wydawniczej.

Pracowała w wewnętrznych działach HR, przy bardzo różnorodnych projektach zmian transformacyjnych, także jako freelancer. Ma również doświadczenie jako Asesor w projektach AC/DC. Posiada kilka certyfikacji narzędzi diagnostycznych (osobowość, kompetencje miękkie).

Realizuje także różne projekty w stowarzyszeniu i społeczności „Narzędziownia”, integrującym środowiska trenerów, coachów i HR oraz w Sietar – stowarzyszeniu integrującym środowisko zróżnicowane kulturowo.

Od października 2021 pełni rolę HR Business Partnera w Grupie InfoConsulting.

Jej motto: Everything is possible. The impossible just takes longer.

Andrzej
Hamryszczak
Współwłaściciel
VCN

Współwłaściciel firmy VCN s.c. specjalizującej się w produkcji analitycznych systemów optymalizujących procesy rejestrowania i zarządzania ruchem pojazdów i osób. W firmie odpowiedzialny jest za kontakt z klientami, śledzenie tendencji rynkowych; rozpoznanie i kreowanie potrzeb klientów, a także definiowanie tych potrzeb w sposób zrozumiały dla działu rozwoju firmy – zamiana potrzeb na funkcje systemowe. Od ponad 20 lat pracuje w branży technicznych systemów bezpieczeństwa. Specjalizuje się w integracjach między systemami.

Marek
Krakowski
Sales executive
Provost Polska

Z logistyką związany od 2006 roku.

Od 2015 roku pracuje w Provost Polska.

Wykształcenie wyższe kierunkowe z tytułem inżyniera.

Na co dzień prowadzi projekty sprzedażowe dla klientów z północno-zachodniej części Polski.

Doradza w zakresie składowania towarów przy wykorzystaniu systemów regałowych i antresol.

Posiada bogate doświadczenie w aranżowaniu przestrzeni magazynowych zdobyte u kilkuset klientów od etapu planowania i koncepcji do realizacji i eksploatacji.

Moderatorzy MW Mastermind 2021:

OPAKOWANIA LOGISTYCZNE I GOZ
Konrad
Nowakowski
Prezes
Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska. Od 2014 prezes PIOIRO, która jest organizacją otoczenia biznesu realizującą zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Specjalizuje się w gospodarce odpadami opakowaniowymi, cyklu życia opakowań i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.

 
MAGAZYN PRZYJAZNY KIEROWCOM
Mateusz
Boruta
Dyrektor zarządzający
ECR Polska
 

Szczerze uważa, że dobrą współpracą firmy się bogacą. Zawodowo – tworzy warunki dla lepszego dialogu i bardziej wydajnej współpracy partnerów handlowych – poprzez wyjątkową platformę, jaką jest organizacja ECR Polska oraz Lean&Green. Aktywnie wspiera uczestników łańcuchów dostaw we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

Jest autorem i współautorem rozwiązań i narzędzi dla łańcuchów wartości. Efektem jego pracy są m.in. praktyczne narzędzia i wiedza ułatwiające eliminowanie z łańcuchów dostaw kosztów nie przynoszących wartości (m.in. system Navigor oraz Program Lokalizacja Przyjazna Kierowcom).

Prywatnie – zapalony cyklista, fotograf i entuzjasta turystyki wysokogórskiej.

 
LAST MILE
Mirek
Gral
Wiceprezes / Partner
Last Mile experts
 

Od prawie 30 lat związany z branżą KEP, przeszedł wszystkie szczeble działalności operacyjnej od stanowiska kuriera po dyrektora operacyjnego UPS Polska.

nd. 1996 r. pracując w strukturach M.S. Stolica odpowiadał za działania operacyjne i współpracę z międzynarodowymi sieciami kurierskimi OCS, Airborne Express, FedEx, Aramex, GDA oraz Net Express. W 2005 r., po przejęciu M.S. Stolica przez UPS, rozpoczął wdrażanie i kompleksową integrację procesów operacyjnych. Zarządzał wieloma projektami UPS zarówno w Polsce jak i za granicą. W latach 2010 -2011 koordynował reorganizację sieci dystrybucyjnej i budowę centralnej siedziby oraz sortowni przesyłek UPS na terenie Szwecji. W latach 2011-2012 jako regionalny koordynator UPS EMEA współodpowiedzialny za integrację operacyjną UPS z firmą Kiala, w wyniku której została stworzona sieć PUDO pod nazwą „UPS Access Point”. W latach 2014-2015 koordynator budowy centralnej sortowni UPS Polska w Strykowie oraz reorganizacji sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. 2015 r. do końca 2019 r. zajmował stanowisko dyrektora operacyjnego UPS Polska zarządzając kompleksową operacją kurierską, transportem drogowym i lotniczym, działaniami w agencji celnej oraz działem BHP ściśle współpracując z wieloma partnerami biznesowymi w kraju i za granicą.

Od początku 2020 r. jako konsultant w firmie Last Mile experts doradza klientom branżowym oraz inwestorom finansowym w kwestiach strategicznych i operacyjnych, koncentrując się na audytach, wsparciu procesów M&A, optymalizacji ostatniej mili oraz procesach operacyjnych branży KEP zarówno w Europie jak i na innych kontynentach.

W październiku 2021 r. został partnerem i objął stanowisko wiceprezesa w Last Mile experts.

AUTOMATYKA MAGAZYNOWA
Jacek
Olszewski
Senior Principal
Międzynarodowa Grupa Doradczo-Inżynierska Miebach Consulting

Senior Principal w firmie doradczo-projektowej Miebach Consulting. Kierownik projektów koncepcyjnych, strategicznych i realizacyjnych w Polsce, Europie Wschodniej i Zachodniej, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. 19 lat doświadczenia w zakresie projektowania koncepcyjnego obiektów logistycznych, modelowania sieci dystrybucji oraz projektowania i nadzoru nad realizacją centrów dystrybucyjnych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów, m.in. dla branży browarniczej i napojów, kosmetycznej, FMCG, odzieżowej, e-commerce oraz logistyki produkcji w branży lotniczej.

KADRA MAGAZYNOWA
Beata
Trochymiak
Redaktor naczelna portalu
Pracujwlogistyce.pl
 

Od 25 lat związana z branżą transport – spedycja - logistyka (TSL). Redaktor i dziennikarz, autorka licznych publikacji i wydań o tematyce logistycznej, m.in. dodatków TSL w Gazecie Prawnej (1998-2011), Pulsie Biznesu. Od 10 lat redaktor naczelna i wydawca portalu Pracujwlogistyce.pl. Realizatorka wielu autorskich projektów dla branży TSL, m.in. twórczyni Forum Kobiet w Logistyce oraz wyróżnienia „Kobieta roku w Logistyce”, organizatorka Ogólnopolskich Targów Pracy Branży TSL i Plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL, a także organizatorka i moderatorka wielu debat i konferencji dla branży TSL, wykładowca. W latach 1999 – 2011 – pełniła funkcje managerskie w organizacjach samorządu gospodarczego branży TSL tj. Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych oraz Polska Izba Spedycji i Logistyki w Gdyni.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
Dariusz
Szymański
Prezes
LOGISYSTEM
 

Studiował automatykę przemysłową i konstrukcję maszyn na Politechnice Warszawskiej. Od 20 lat zajmuje się projektowaniem i budowaniem systemów automatyki dla produkcji, logistyki i magazynowania. Założyciel firmy Plus-Automatyka od 2000 roku realizującej projekty w wymienionym wcześniej zakresie. Założyciel i obecny prezes firmy LOGISYSTEM Sp. z o.o. specjalizującej się w projektowaniu i wykonawstwie kompleksowych systemów automatyki i linii wspierających procesy dla logistyki i magazynowania a także linii sortowniczych. Od kilkunastu lat czynny projektant linii i systemów oraz project manager zaawansowanych linii automatyki. Brał aktywny udział przy realizacjach dla przedsiębiorstw takich jak InPost, Spedimex, Smyk, PlusGSM/CyfraPlus, PSB, NoLimit, Empik, Frisco, AB, Arvato/Bertelsmann, FK Olesiejuk, CEVA, MS, Rawlplug, MIG, Tubądzin, Polwell i wielu innych. Z pasją tworzy nowe i ulepsza istniejące rozwiązania, linie i procesy, a efektywne rozwiązania, wysoka jakość, sprawdzone technologie, niezawodność, optymalizacja rozwiązań, sprostanie potrzebom procesowym klientów są priorytetami w jego działalności od początku istnienia firm.

ZAPASY Z ZAPASAMI
dr inż. Radosław
Śliwka
Prezes zarządu
SMART Project
 
 

Współzałożyciel i Członek Zarządu SMART Project – największej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w projektach mających na celu zwiększanie wydajności i obniżanie kosztów w zakresie produkcji, transportu, magazynowania.

Autor praktycznej rozprawy doktorskiej z zakresu dostosowania poziomów zapasów do potrzeb biznesu.

Wspiera przedsiębiorców zasiadając w Prezydium Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest również Mentorem w programie Top Young 100 organizowanym przez PSML.

Jest autorem książki „Inventory Management Fundamentals” oraz współautorem książek „Decyzje logistyczne z Excelem”, „Praktyczne wskazówki zarządzania łańcuchem dostaw” i bestsellera „Logistyka Casebook”.

MAGAZYN OMNICHANNEL
Damian
Kołata
Partner, Head of Industrial & Logistics Poland / Head of E-Commerce CEE
Cushman & Wakefield

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sferze logistyki oraz e-commerce. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoją karierę rozpoczynał od zarządzania zakupami i zapasami, później koordynował dodatkowo transgraniczny przepływ towarów, włączając w to logistykę importu i dystrybucji oraz procedury celne. Następnie odpowiedzialny był za optymalizację procesów magazynowych, korelację poszczególnych operacji logistycznych oraz ograniczenie ich kosztów na trudnym i nieprzewidywalnym rynku wschodnioeuropejskim. Pomysłodawca jednego z pierwszych ukraińskich sklepów internetowych, wspierał również otwarcie centrum dystrybucyjnego dla największej europejskiej internetowej platformy modowej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu optymalizacji procesów i zarządzania zwrotami w e-commerce oraz współautorem biblii e-biznesu 3.0. Odpowiadał za operacje w magazynach o powierzchni prawie sześćdziesięciu boisk piłkarskich, na których zatrudnienie przewyższało liczbę mieszkańców Szklarskiej Poręby. Pasjonuje się logistyką w obszarze e-commerce oraz jej wpływem na coraz większe wymagania w stosunku do powierzchni magazynowych.

ZIELONE MAGAZYNY
dr Wiktor
Żuchowski
starszy specjalista ds. rozwoju logistyki Centrum Logistyki
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

Ekspert w zakresie logistyki, głównie w zakresie gospodarki magazynowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Ponad 15sto letnie doświadczenie w konsultingu logistycznym - project manager lub wykonawca ponad 100 projektów, dotyczących głównie usprawniania procesów magazynowania oraz koncepcji dotyczących budowy - rozbudowy magazynów, centrów dystrybucji. Tytuł doktora w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Autor lub współautor kilkunastu artykułów naukowych i specjalistycznych w zakresie logistyki. Zakres zainteresowań to poza magazynowaniem, zrównoważona logistyka oraz logistyka miejska.

Partnerzy Modern Warehouse 2021:

Organizatorzy:
 
 
Partnerzy srebrni:
 
 
Partnerzy brązowi:
 
 
Partnerzy:
 
 
Partnerzy merytoryczni:
 
 
Partnerzy medialni: