ZGŁOŚ UDZIAŁ!
Skorzystaj z promocyjnej ceny

USPRAWNIJ PRACĘ MAGAZYNU

STRATEGIE, TECHNOLOGIE I INNOWACJE MAGAZYNOWE WSPIERAJĄCE E-COMMERCE
SPOTYKAMY SIĘ

15-16 LISTOPADA 2022 r.

Novotel Warszawa Airport
Organizatorzy: Nowoczesny Magazyn nm.pl

Kongres Modern Warehouse 2022 koncentruje się na relacjach między e-commerce, technologiami dla łańcucha dostaw i obiektami magazynowymi.

Podczas Kongresu Modern Warehouse 22 przyjrzymy się, jak początkowo pandemia, a później konflikt zbrojny zakłóciły globalne łańcuchy dostaw i przyspieszyły wzrost handlu e-commerce, wywierając presję na sieci dystrybucji i wystawiając na próbę pojemność magazynów.

Nakreślimy główne wyzwania, przed którymi stoją magazyny i firmy 3PL w całym łańcuchu dostaw, począwszy od wysyłki z fabryki, poprzez kontenery, transport, magazynowanie, po dostawy na ostatniej mili. Przeanalizujemy realne case study i podpowiemy, w jaki sposób technologie i innowacyjne podejście mogą przyczynić się do wzrostu efektywności i optymalizacji przepływu towarów.

SPOTKAJMY SIĘ NA KONGRESIE W GRONIE PROFESJONALISTÓW!

Główne zagadnienia:

 •   Jak dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe przetestowało łańcuchy dostaw i w jaki sposób nowe technologie mogą przygotować nas na przyszłość?
 •   W jaki sposób popyt i opóźnienia w transporcie morskim wpłynęły na zakłócenia w przepływie towarów?
 •   Co może przyczynić się do udrożnienia zakorkowanych szlaków transportowych?
 •   Jak radzić sobie z niedoborem pracowników magazynowych?
 •   Magazyn 4.0 – ile kosztuje i kogo na to stać?
 •   Jak projektowanie sieci i optymalizacji magazynów może obniżyć koszty?
 •   Nowe strategie i formaty magazynowe na ciasnym rynku magazynowym.
 •   Technologie magazynowe, systemy informatyczne, Big Data i ich wpływ na wydajność magazynową.
 •   Przejście od S&OP do zintegrowanego planowania biznesowego
 •   Zarządzanie zapasami zorientowane na klienta DDM
 •   W jaki sposób deweloperzy mogą osiągnąć cele związane z redukcją CO2 i zwiększyć swój zysk?
 •   Zobowiązania ESG przedsiębiorstw i w logistyce
 •   Zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

Na Modern Warehouse 2022 wystąpią m.in.:

prof. dr hab. HALINA
BRDULAK
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH. Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC Network Poland. Członkini... więcej Rady UN Global Compact Network Poland(UN GCNP Board) na kadencję 2021-2024, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Ekspertka UNGC, GS1 i Polskiego Instytutu Transportu w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.
TEMAT PRELEKCJI: Czarny czy szary łabędź? Łańcuchy dostaw w nowej architekturze.
dr WOJCIECH
PIOTROWICZ
Dyrektor Humanitarian Logistics and Supply Chain Research (HUMLOG)
Institute Hanken School of Economics, Helsinki
Zajmuje się logistyką kryzysową i humanitarną na Hanken School of Economics, gdzie kieruje instytutem badawczym (HUMLOG Institute)... więcej oraz specjalizacją studiów magisterskich o tej tematyce. Związany z Uniwersytetem Oxfordzkim, gdzie pracował ponad 10 lat. Kierownik projektów badawczych obejmujących między innymi działania humanitarne w warunkach konfliktu (Ukraina, Syria), np. projekt finansowany przez Academy of Finland. Doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ekspert Komisji Europejskiej, wykładowca, autor licznych publikacji z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.
TEMAT PRELEKCJI: Logistyka humanitarna - antidotum na nieuchronne kryzysy.
JACEK
GRZECHOWIAK
RiskResponse
Doświadczony menedżer ryzyka i bezpieczeństwa z doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i... więcej przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa). Posiada gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami.

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz liczne szkolenia zagraniczne.

W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji.

Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Od kilku lat w ramach własnej działalności RiskResponse wspiera organizacje biznesowe zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem. Aktualnie Pełnomocnik ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa w Taurus Ochrona.
TEMAT PRELEKCJI: Bezpieczeństwo operacji magazynowych w kontekście wojny w Ukrainie.
ŁUKASZ
BOGUSZEWSKI
Dyrektor Logistyki
MODIVO S.A.
W firmie zarządza obszarem logistyki, w ramach którego odpowiada za działania operacyjne i projekty logistyczne, czuwa nad poprawnym przebiegiem łańcucha dostaw i wdraża nowe rozwiązania... więcej , mające na celu optymalizację i doskonalenie procesów logistycznych.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Akademii Sztuki Wojennej. Swoje wykształcenie zdobyte na uczelniach w Polsce dopełnił studiami na uczelni zagranicznej U.S. Naval War College, która przygotowuje liderów do wyzwań związanych z przywództwem na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Ostatnie trzy lata pracował w Amazonie, uczestnicząc jednocześnie w międzynarodowym programie Amazon Military Pathways, w ramach którego obejmował stanowiska od Department (Area) Manager przez RSP Operations Manager aż do Senior Operations Managera w obszarze intraogistyki.
TEMAT PRELEKCJI: Jak zbudować odporny łańcuch dostaw? Perspektywa branży e-commerce.
PRZEMYSŁAW
PIĘTAK
Supply Chain Advisory Director
CBRE
Odpowiedzialny za rozwój linii usług Supply Chain Advisory w ramach CBRE, ściśle współparując z linią Industrial & Logistics Advisory & Transactions oraz funkcją Global / EMEA Supply Chain Advisory... więcej.

Rozwija i zarządza projektami Supply Chain Advisory związanymi ze strategią łańcucha dostaw, projektowaniem sieci, oceną operacyjną i koncepcją obiektów dla klientów przemysłowych, detalicznych i logistycznych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy w największych światowych firmach 3PL, dobrze rozumie proces rozwoju biznesu w logistyce kontraktowej i projektowania rozwiązań oraz jest w stanie wspierać klientów, którzy poszukują nowego partnera 3PL lub chcą ocenić operacyjnie i komercyjnie wydajność obecnych.

Związany z branżą łańcucha dostaw i logistyki od blisko 20 lat, pracując po stronie producenta (Grupa Żywiec / Heineken), firm doradczych (Roland Berger / Logisys) oraz firm logistycznych (CEVA Logistics / HUB Logistics). W swoich poprzednich zadaniach współpracował z klientami z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych regionów.

Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. xxx
TEMAT PRELEKCJI: Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych magazynowych – case study.
SEBASTIAN
KITA
Radca prawny
Lider biura CMW Legal w Gdyni i Gdańsku
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny przy OIRP w Gdańsku. Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny żeglugi i portów morskich. Wykładowca na Annual International Maritime Law... więcej Seminar w Londynie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Specjalista i praktyk w zakresie portów morskich, infrastruktury, transportu i obrotu dotyczącego stosunków umownych i pozaumownych.

Doradza klientom w sprawach własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony utworów, patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także świadczy pomoc prawną przy rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów oraz reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Występuje przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
TEMAT PRELEKCJI: Klauzule kontraktów handlowych wobec wojny w Ukrainie.
JUSTYNA
HUET-SUJECKA
European Key Account Manager
CEVA Logistics
W CEVA Logistics kieruje rozwojem sektora Consumer and Retail w Europie, w ramach którego  odpowiada za strategię, planowanie rozwoju dedykowanych usług logistycznych i poprawne funkcjonowanie... więcej łańcucha dostaw dla największych klientów C&R. Z branżą transportową związana od blisko 20 lat. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami, kierowaniu zespołem oraz wdrażaniu nowych rozwiązań zdobyte podczas pracy u największych operatorów logistycznych: DHL, Kuehne + Nagel, TNT. Do zespołu CEVA dołączyła w 2020 roku i z zaangażowaniem uczestniczy w tworzeniu nowego rozdziału rozwoju firmy. W swej pracy ściśle współpracuje ze strukturami regionalnymi i globalnymi wymieniając doświadczenia, tworząc dedykowane rozwiązania i wspierając rozwój sektora, szczególnie w zakresie logistyki fashion i cosmetics. Pasjonatka frachtu morskiego i lotniczego, śledząca z uwagą relacje geopolityki i logistyki.

Absolwentka stosunków międzynarodowych i handlu zagranicznego na uniwersytetach w Polsce oraz w Niemczech.
TEMAT PRELEKCJI: Odpowiedź rynku logistycznego na trendy i wyzwania współczesnego świata.

SESJA MW MASTERMIND

Czujesz, jakbyś utknął w miejscu i potrzebujesz pomocy bardziej doświadczonych osób?
Czas dołączyć do SESJI MW MASTERMIND!

Zarazimy Cię ideą mastermind, która polega na niesieniu wspólnej pomocy, dawaniu rad, motywowaniu się, by łatwiej i szybciej pomóc sobie w rozwoju biznesowym. Skorzystaj nie tylko z wiedzy prelegentów, ale także innych uczestników.

SESJA MW MASTERMIND to punkt programu, który pozwoli przedyskutować konkretne problemy pod okiem moderatorów. Moderatorzy będą czekać na uczestników przy stolikach tematycznych podczas sesji. Zero PowerPointa, wyłącznie wymiana doświadczeń!

https://vcn.pl/

Moderatorzy MW Mastermind 2022:

BERNARD
SIEKAŃSKI
Dyrektor
Strategy& Polska
Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w konsultingu oraz ponad 17-letnie doświadczenie w branży FMCG, gdzie pełnił różne funkcje kierownicze w ramach łańcucha dostaw. Koncentruje... więcej się na doskonałości operacyjnej oraz produkcyjnej. Jego obszary doświadczenia obejmują dobra konsumpcyjne, poprawę łańcucha dostaw, doskonałość operacyjną oraz transformacje biznesowe. Uczestniczył w transformacji procesów łańcucha dostaw E2E w ramach nowo utrzymanej funkcji P&G (Planning Service Center). Ma również doświadczenie w transformacji obszaru produkcji w celu wygenerowania dodatkowej przestrzeni i zwiększenia wydajności.
MASTERMIND KMW: Potencjał alternatywnych sposobów redukcji zakłóceń łańcucha dostaw
PIOTR
SĘDZIAK
Managing Director Orbico Supply
Orbico Group
Dyrektor Zarządzający Orbico Supply, będącej częścią Orbico Group, jednego z największych europejskich dystrybutorów znanych globalnie marek sektora FMCG, małego AGD czy HoReCa... więcej , działającego w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z logistyką dystrybucji związany jest od blisko 20 lat. W przyszłości pracował między innymi jako dyrektor ds. operacji oraz Head of Logistics w polskich spółkach należących do grupy ALSO – międzynarodowego dystrybutora sprzętu elektronicznego, cześniej dyrektor ds. operacji oraz prokurent w spółce ABC Data S.A.

Absolwent logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, zarządzania jakością, magisterskich studiów ekonmicznych oraz MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Lean Six Sigma Black Belt w EY Academy. Pasjonat roli informatyki, automatyzacji, zarządzania procesowego i projektowego w nowoczesnej organizacji. Interesuje się także logistyką e-commerce oraz wpływem logistyki na środowisko naturalne. Lubi stale usprawniać procesy i dzielić się zdobytą wiedzą. Wykładowca-praktyk w uczelniach wyższych.

Pełni funkcję członka Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, w przeszłości był członkiem zarządu PSML.
MASTERMIND KMW: Wyzwania automatyzacji operacji w magazynie operatora logistycznego
PIOTR
POLAK
Transport Development Manager, Europe
Radial - bPost Group
Doświadczony manager łańcuchów dostaw, specjalizujący się głównie w obszarach logistyki magazynowej i transportowej. Obecnie związany z belgijskim operatorem pocztowym, grupą bPost... więcej. Jednocześnie jest prezesem fundacji Chartered Institute of Cooperation, współpracującej z University of Tennessee w Stanach Zjednoczonych w zakresie nowoczesnych modeli współpracy na linii dostawca - klient.

Zarządzał firmami kurierskimi, logistyki wielkopowierzchniowej, handlowymi i produkcyjnymi. W ciągu swojej kariery zawodowej związany z takimi firmami, jak DHL, BOC Distribution Services, Maersk, Laboratoria Natury, Neuca.

Wykładowca na SGH oraz Uniwersytecie Łazarskiego. Autor wielu artykułów z obszarów logistyki, współpracy, outsourcingu i produkcji. Współautor podręczników akademickich.

Stworzył i prowadzi fundację Chartered Institute of Cooperation, współpracującą w obszarach nowoczesnych modeli współpracy klient – dostawca, z Uniwersytetem Tennessee. Ultramaratończyk.
MASTERMIND KMW: Łańcuchy dostaw w neo-świecie – czy rzeczywiście czaka nas ich skrócenie?

Uczestnicząc w kongresie:

 
 •   Poznasz doświadczenia tych firm, które w ostatnich kilkunastu miesiącach prowadziły ciekawe projekty logistyczne – studia przypadków to nasza specjalność!
 •   Dostarczymy Ci inspiracji, dzięki którym usprawnisz operacje magazynowe, ograniczysz koszty, poprawisz jakość obsługi klienta i przez sprawną logistykę dodasz firmie wartości;
 •   Pokażemy Ci rozwiązania technologiczne, prezentowane w ostatnich miesiącach na polskich i zagranicznych wydarzeniach logistycznych, dzięki którym sprostasz wygórowanym oczekiwaniom rynku.
 •   Jeśli mierzysz się z wyborem dostawców produktów i usług dla logistyki i potrzebujesz konkretnych wskazówek – pomożemy Ci świadomie wybierać najlepsze rozwiązanie dla firmy.

Kongres Modern Warehouse 2022 w skrócie:

MERYTORYCZNE PRELEKCJE
W tym roku bez zmian – głos oddajemy głównie praktykom. Case studies rządzą w programie kongresu!
MODEROWANE DYSKUSJE
Trzy panele dyskusyjne o tym, co ważne przy inwestycji w magazyn, sprzęt i wyposażenie magazynowe, systemy IT
SCENA DOSTAWCÓW
Godzina na wystąpienia partnerów – Wasza szansa na sprawdzenie zawartości ich oferty
COCTAIL PARTY
Szczęśliwe zakończenie aktywnego, pierwszego dnia kongresu, czyli integracja wieczorna ze sportowym akcentem

Partnerzy Modern Warehouse 2022:

Organizatorzy:
 
 
Partner złoty:
 
 
Partnerzy srebrni:
 
 
Partnerzy brązowi:
 
 
Partner:
 
 
Partnerzy medialni:
 

Jeżeli jesteś:

 • dyrektorem / kierownikiem / menedżerem centrum dystrybucyjnego lub magazynu,
 • dyrektorem ds. zaopatrzenia, specjalistą ds. gospodarki materiałowej,
 • członkiem zarządu / dyrektorem /kierownikiem ds. logistyki,
 • osobą decyzyjną chcącą poszerzyć wiedzę na temat usprawnień, które można wprowadzić w firmie, stosując nowoczesne rozwiązania magazynowe,
 

#ModernWarehouse
jest właśnie dla Ciebie!

Poznaj opinie uczestników z poprzednich edycji Kongresu:

Fotogaleria z poprzedniej edycji kongresu:

W poprzednich edycjach uczestniczyli praktycy z firm:

partnerzy

 

Lokalizacja

 

Hotel Novotel Warszawa Airport

Czterogwiazdkowy hotel położony w odległości 3 km od warszawskiego lotniska Chopina, 5 km od Muzeum Powstania Warszawskiego i 8 km od Centrum Nauki Kopernik.

Udogodnienia obejmują stylową restaurację z barem i tarasem. Do dyspozycji gości jest także basen odkryty, siłownia i sauna.

Novotel Warszawa Airport należy do sieci Accor, która zapewnia najwyższe standardy czystości i procedury operacyjne w branży hotelarskiej, by zapewnić bezpieczeństwo gości. Standardy zostały opracowane i zweryfikowane przez Bureau Veritas (certyfikat bezpieczeństwa „ALLSAFE”).

Novotel Warszawa Airport
1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa
Tel.: +48 22 57 56 000
Kontakt e-mail: h0527-RE@accor.com

Formularz zgłoszeniowy:

Wypełnij formularz, aby wziąć udział w Kongresie Modern Warehouse

DLA PRZEDSTAWICIELI GRUPY DOCELOWEJ KONGRESU MODERN WAREHOUSE
(ze zgodą na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
zł netto
zł netto
Promocja tylko do 23.10.2022

Pakiet zawiera:

 • udział stacjonarny w kongresie w dniach 15-16 listopada 2022r.
 • udział w bankiecie (15.11.2022r.)
 • networking w części wystawowej
 • catering
 • materiały kongresowe
 • imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
DLA PRZEDSTAWICIELI FIRM, OFERUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI DLA LOGISTYKI
(ze zgodą na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
zł netto
 
 

Pakiet zawiera:

 • udział stacjonarny w kongresie w dniach 15-16 listopada 2022r.
 • udział w bankiecie (15.11.2022r.)
 • networking w części wystawowej
 • catering
 • materiały kongresowe
 • imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
DLA PRZEDSTAWICIELI GRUPY DOCELOWEJ KONGRESU MODERN WAREHOUSE
(bez zgody na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
zł netto
zł netto
Promocja tylko do 23.10.2022

Pakiet zawiera:

 • udział stacjonarny w kongresie w dniach 15-16 listopada 2022r.
 • udział w bankiecie (15.11.2022r.)
 • networking w części wystawowej
 • catering
 • materiały kongresowe
 • imienny certyfikat udziału w wydarzeniu
DLA PRZEDSTAWICIELI FIRM, OFERUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI DLA LOGISTYKI
(bez zgody na udostępnienie kontaktu partnerom wydarzenia)
zł netto
 
 

Pakiet zawiera:

 • udział stacjonarny w kongresie w dniach 15-16 listopada 2022r.
 • udział w bankiecie (15.11.2022r.)
 • networking w części wystawowej
 • catering
 • materiały kongresowe
 • imienny certyfikat udziału w wydarzeniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

KWESTIE MERYTORYCZNE:

Alicja Kostecka
Redaktor naczelna „Logistyki a Jakość” i „Nowoczesnego Magazynu”
adres e-mail
tel. 61 66 83 121
tel. kom. 607 551 229

KWESTIE UCZESTNICTWA:

Ewa Przybysz
Event Community Manager
adres e-mail
tel. kom.: 534 598 738

PARTNERZY:

Piotr Motyl
Brand manager „Logistyki a Jakość” i „Nowoczesnego Magazynu”
adres e-mail
tel. kom.: 502 558 966

PARTNERZY:

Jan Jezierski
Specjalista ds. Sprzedaży
adres e-mail
tel. 61 66 55 780
tel. kom. 692 057 012

KONIEC PRZEDSPRZEDAŻY ZA:
0dni:
0godz.:
0min.:
0sek.