Relacja z Kongresu Magazynowania
i Logistyki Modern Warehouse 2022

Uczestnicy tegorocznego, XIV Kongresu Modern Warehouse mieli możliwość wzięcia udziału w licznych panelach, dyskusjach, wyjątkowych sesjach i spotkaniach biznesowych, w których nakreślone zostały wyzwania, przed którymi stoją firmy z obszaru logistyki i magazynowania. Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do wzrostu efektywności i optymalizacji przepływu towarów.

ZMIENNOŚĆ OTOCZENIA BIZNESOWEGO

Pierwszy panel „Zmienność otoczenia biznesowego – jak ewoluuje rynek magazynowy na przestrzeni ostatniego roku” otworzyła Justyna Huet-Sujecka z CEVA Logistics z prelekcją „Odpowiedź rynku logistycznego na trendy i wyzwania współczesnego świata”. Wskazała w niej główne wyzwania i trendy na rynku logistycznym oraz zaprezentowała rozwiązania, jakie stosuje firma w obszarze zintegrowanego procesu obsługi klienta, doskonalenia serwisu, innowacyjnych technologii. Podkreślone zostało zaangażowanie firmy w działania koncentrujące się na ekologicznej logistyce i zrównoważonym rozwoju – od rozwiązań w zakresie śladu węglowego, przez efektywność energetyczną po stosowanie alternatywnych źródeł energii.

Następnie o bezpieczeństwie operacji magazynowych w kontekście współczesnych zagrożeń, w tym w kontekście wojny w Ukrainie, opowiadał Jacek Grzechowiak z Risk Response, wskazując, że już wcześniej miały miejsce incydenty w krajach niezwiązanych bezpośrednio z wydarzeniami wojennymi. Fałszywe alerty, dezinformacja, sabotaż, ataki hackerskie, ataki na infrastrukturę krytyczną to główne zagrożenia, więc trzeba wiedzieć, jak je rozpoznawać, jak reagować i jak zarządzać w takich sytuacjach.

Kontynuując wątek aktualnej sytuacji geopolitycznej, Sebastian Kita z CMW Legal mówił o tym, jak branża logistyczna może zabezpieczyć się prawnie w obliczu skutków wybuchu wojny i o jej wpływie na osłabienie tempa wzrostu gospodarczego, niemożność korzystania z sieci transportowej, zakłócenia w łańcuchu dostaw, zwiększające się koszty transportu, odpływ siły roboczej, wycofanie się przewoźników. O klauzurze siły wyższej, klauzurze nadzwyczajnej zmiany okoliczności oraz o sankcjach i klauzulach kontraktowych przeczytają Państwo w artykule Klauzule kontraktów handlowych wobec wojny w Ukrainie zamieszczonym w tym numerze „Nowoczesnego Magazynu”.

ODPORNY ŁAŃCUCH DOSTAW

Drugi panel „Zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw – jak zminimalizować ryzyko?” rozpoczęliśmy prelekcją Przemysława Piętaka z CBRE o zastosowaniu narzędzi BI do analizy danych magazynowych.

Znalezienia odpowiedzi na pytanie „Jak zbudować odporny łańcuch dostaw?” podjął się Przemysław Pydzik z firmy MODIVO.

„Najsłabsze czy najmocniejsze ogniwo?– współpraca z operatorem a zakłócenia łańcuchów dostaw” – to zamykająca ten panel prezentacja Katarzyny Ostojskiej z Raben Logistics Polska, która w obrazowy sposób przedstawiła model współpracy z operatorem logistycznym, wskazując przy tym korzyści wynikające z długofalowej współpracy z operatorem logistycznym, zapewniającym doradztwo i pomoc w tworzeniu koncepcji całego łańcucha dostaw.

NOWE TECHNOLOGIE

W trzecim panelu zatytułowanym „Jak automatyzacja i nowe technologie zmieniły myślenie o wydajności centrów logistycznych?” mieliśmy możliwość wysłuchania przedstawiciela Hardis Group – Jarosława Dąbrowskiego, który we wspólnym wystąpieniu z Guilhem Vicaire z FM Logistic opowiedział o czynnikach, które wpłynęły na sukces wdrożenia automatyzacji na podstawie doświadczeń FM Logistic.

Wiedzą o tym, jak firmy z branży odzieżowej radzą sobie z dynamicznym wzrostem e-commerce podzielił się z uczestnikami kongresu Jarosław Gorczyński z BEUMER

Group Poland Sp. z o.o., natomiast prof. Mariusz Bednarek oraz Tomasz Haiduk z Instytutu Industry 4.0, prezentując ideę czwartej rewolucji przemysłowej, model wdrażania Industry 4.0 oraz proces wdrożenia systemu ASRS, wskazywali, jak automatyzacja i nowe technologie zmieniły myślenie o wydajności centrów logistycznych.

Z kolei Andrzej Michalski z Kardex Polska mówił o tym, jak zaprojektować automatyczny magazyn wysokiego składowania oraz jakie są najczęstsze pytania i dylematy klientów.

Na zakończenie pierwszego dnia kongresu przygotowaliśmy panel dyskusyjny „Wpływ sytuacji gospodarczo-politycznej na branżę logistyczną i magazynową. Jak poradzić sobie z wyzwaniami w roku 2023?”. Moderatorem dyskusji był Piotr Stefaniak, a udział w niej wzięli Andrzej Hamryszczak, właściciel VCN, Mariusz Szymański z HIT-Kody Kreskowe Iglewscy, prezes zarządu Logisystem Dariusz Szymański, Katarzyna Ostojska z Raben Logistic Group oraz Adrian Sasieta, dyrektor handlowy PROVOST Polska.

Obszerną relację z tego wydarzenia zamieściliśmy na kolejnych stronach tego wydania „Nowoczesnego Magazynu”.

TROCHĘ LUŹNIEJ…

Po pracowitym dniu spotkaliśmy się ponownie podczas wieczoru integracyjnego, podczas którego odbył się już po raz 11. Ogólnopolski Turniej Piłkarzyków Logistyków – KMW CUP. Do walki stanęło 11 zespołów. Po zaciętej grze, przy aplauzie licznie zgromadzonych kibiców zwycięzcą tegorocznej edycji został zespół Wilkołaki utworzony z połączonych sił firm Loop Store i MODIVO. Na podium znalazły się również drużyny reprezentowane przez PROVOST i DHL Supply Chain oraz firmę BEUMER Group.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Drugi dzień rozpoczęliśmy panelem „Pojemność magazynów a zapasy – planowanie, optymalizacja i nowoczesne narzędzia”, w którym jako pierwszy wystąpił Michał Furmański z firmy ABB z prelekcją dotyczącą robotyzacji w branży logistycznej – przykłady wdrożenia robotów w obszarach magazynów i dystrybucji.

Z „wielkim odkryciem po audycie” i koniecznością rewizji celów przed ich wdrażaniem zapoznał nas następnie Witold Bachaj reprezentujący firmę Chaingers.

DBAŁOŚĆ O KADRY

Ostatni panel kongresu „Motywowanie, dyscyplinowanie oraz utrzymanie pracowników” poświęciliśmy próbie znalezienia rozwiązania problemu dotykającego wiele firm z obszaru logistyki – sposobu na pozyskanie i zatrzymanie pracowników.

O tym, jak budować skuteczne i zmotywowane zespoły i jak ważny jest to element strategii każdego przedsiębiorstwa, mówił Piotr Susz z firmy LOCURA.

W dalszej części Magdalena Zabłocka -Tutka, psycholog i HR-owiec, wprowadziła nas w obszary komunikacji interpersonalnej, doradzając, jak prowadzić trudne rozmowy, podkreślając, jak niezbędne w kontaktach na linii przełożony – pracownik jest budowanie zaufania i wsparcie po to, by utrzymać zaangażowany, stabilny zespół ludzi.

Sesja MASTER MIND – w tym roku podzieliliśmy ją na dwie części. W pierwszej uczestnicy zapoznali się z tematami proponowanymi przez moderatorów stolików Master Mind. Były to krótkie prelekcje Piotra Polaka z Europe Radial – bPost Group, Piotra Sędziaka z Orbico Supply oraz Leszka Czyża z CEVA LOGISTICS, będące jednocześnie zaproszeniem do rozmów przy okrągłych stołach. Po ich wysłuchaniu uczestnicy kongresu podchodzili do wybranych przez siebie prelegentów, by porozmawiać, zadawać pytania, szerzej omówić interesujące ich zagadnienia.

Kiedy przy okrągłych stołach toczyły się rozmowy, na scenie odbywał się PANEL DOSTAWCÓW, podczas którego słuchacze mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia prezentacji firmy VCN reprezentowanej przez jej właściciela Adama Szulca oraz firmy Novatel reprezentowanej przez dyrektora marketingu Adama Gregorczyka.

Przez cały czas trwania kongresu czynne były stoiska wystawców, na których można było zapoznać się z aktualną ofertą firm, a także porozmawiać z gośćmi wydarzenia.

Tegoroczny Kongres Modern Warehouse pokazał, jak wiele tematów i problemów nurtuje logistyków. Wskazał, że nieustannie musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami zarówno w obliczu niezależnych od nas wydarzeń, jak i dynamicznie rozwijającego się środowiska technologicznego. Tym bardziej jesteśmy ciekawi, jakie tematy zdominują przyszłoroczną edycję kongresu.

Do zobaczenia za rok.

Agenda Kongresu Modern Warehouse 2022

DZIEŃ I - 15 listopada 2022 r. (wtorek)

9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15
Rozpoczęcie Kongresu Modern Warehouse 2022
PANEL I:  Zmienność otoczenia biznesowego – jak ewoluuje rynek magazynowy na przestrzeni ostatniego roku
10:15 – 10:35

Odpowiedź rynku logistycznego na trendy i wyzwania współczesnego świata.

Prelegent: Justyna Huet-Sujecka, European Key Account Manager w CEVA Logistics

 • Zmienność i nieprzewidywalność rynku
 • Dynamiczny rozwój e-commerce i omnichannel fulfillment
 • Koncentracja na zrównoważonym rozwoju
 • Zintegrowany proces obsługi klienta
10:35 – 11:05

Bezpieczeństwo operacji magazynowych w kontekście wojny w Ukrainie.

Prelegent: Jacek Grzechowiak, doświadczony menadżer ryzyka i bezpieczeństwa w RiskResponse

 • Wojna nie u nas, ale czy na pewno?
 • Case Vrbětice – lekcje dla nas.
 • Dezinformacja, dezorganizacja, ryzyko – zagrożenia przyszłe czy obecne.
 • Sabotaż – czy to zagrożenie jedynie z minionej epoki?
 • Zagrożenia vs działania ochronne – czyli suma małych liczb w praktyce.
11:05 – 11:35

Klauzule kontraktów handlowych wobec wojny w Ukrainie.

Prelegent: Sebastian Kita, radca prawny, Lider biura CMW Legal w Gdyni i Gdańsku

 • Skutki wybuchu wojny w Ukrainie dla branży transportowej i logistycznej.
 • Klauzula siły wyższej i klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności w prawie polskim i międzynarodowym.
 • Oświadczenia stron o braku powiązań z podmiotami objętymi sankcjami oraz zobowiązania do niepodejmowania współpracy z tymi podmiotami w przyszłości.
 • Klauzule umowne dotyczące towarów i środków transportu objętych sankcjami.
 
11:35 – 11:50
Przerwa kawowa
PANEL II:  Zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw – jak zminimalizować ryzyko
11:50 – 12:20

Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych magazynowych – case study.

Prelegent: Przemysław Piętak, Supply Chain Advisory Director CBRE

 • Stosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy i wizualizacji danych magazynowych
 • Analiza danych z audytu operacji magazynowych dla jednej z największych polskich firm z branży meblarskiej
 • Analiza i wizualizacja zapasów, przepływów magazynowych i operacji kompletacji oraz wynikających z niej praktycznych wniosków
 • Zakres usług doradczych CBRE Supply Chain Advisory, w tym audytów operacji logistycznych i magazynowych
12:20 – 13:10

Jak zbudować odporny łańcuch dostaw? Perspektywa branży e-commerce.

Prelegent: Piotr Pydzik, Dyrektor ds. rozwoju logistyki MODIVO SA.

 • Czynniki zapewniające płynność działań logistycznych oraz skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zachwiania odporności – przykładowe sytuacje, efekty oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom
 • Boom w e-commerce. Sytuacja branży oraz praktyki stosowane w działaniach operacyjnych
 • Case study MODIVO – dostawy w branży e-commerce
13:10 – 13:40

"Najsłabsze czy najmocniejsze ogniwo?” – współpraca z operatorem a zakłócenia łańcuchów dostaw

Prelegent: Katarzyna Ostojska, Marketing Manager, Raben Logistics Polska

 
13:40 – 14:30
Lunch
PANEL III:  Jak automatyzacja i nowe technologie zmieniły myślenie o wydajności centrów logistycznych.
14:30 – 15:00

Czynniki sukcesu wdrożenia automatyzacji na podstawie doświadczeń FM Logistic.

Prelegent: Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Handlowy Reflex w Hardis Group Polska;
Guilhem Vicaire, Central Europe Business Solution Director, FM Logistic

15:00 – 15:30

Jak firmy z branży odzieżowej radzą sobie z dynamicznym wzrostem e-com?

Prelegent: Jarosław Gorczyński, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu BEUMER Group Poland Sp. z o.o.

15:30 – 16:10

Jak automatyzacja i nowe technologie zmieniły myślenie o wydajności centrów logistycznych. 

Prelegent: Prof. Mariusz Bednarek, Prezes Instytutu Industry 4.0, profesor Wyższej Szkoły Bankowej i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prelegent: Tomasz Haiduk, Wiceprezes Zarządu Instytutu Industry 4.0

 • Przemysł 4.0 – technologie, organizacja i ludzie
  • geneza Przemysłu 4.0
  • model wdrożenia i jego elementy
  • narzędzia analityczne
  • przygotowanie do wdrażania Lean/Kaizen
  • warunki sukcesu, bariery
 • Magazyn 4.0 – technologie
  • magazyny zautomatyzowane
  • cyfrowy bliźniak logistyki magazynowej
  • logistyka wewnętrzna, roboty mobilne AGV
  • robotyzacja zadań we/wy w magazynach
  • śledzenie asetów, analiza spaghetti
16:10 – 16:30

Jak zaprojektować automatyczny magazyn wysokiego składowania. Pytania i dylematy klientów.

Prelegent: Andrzej Michalski, Dyrektor Sprzedaży KARDEX Polska Sp. z o.o,
Bartosz Gajewski, Project Manager Kardex Polska Sp. z o.o

 
16:30 – 16:45
Przerwa kawowa
16:45 – 18:00
PANEL DYSKUSYJNY:  Wpływ sytuacji gospodarczo-politycznej na branżę logistyczną i magazynową. Jak poradzić sobie z wyzwaniami w roku 2023?

Prelegenci:
Andrzej Hamryszczak, właściciel VCN
Dariusz Szymański, Prezes Zarządu Logisystem Sp. z o.o.
Mariusz Szymański, HIT - Kody Kreskowe Sp. J.

Moderator: Piotr Stefaniak

 
od 20:00
Wieczór integracyjny z XI Ogólnopolskim Turniejem Piłkarzyków Logistyków – KMW CUP
 

DZIEŃ II - 16 listopada 2022 r. (środa)

PANEL I:  Pojemność magazynów a zapasy – planowanie, optymalizacja i nowoczesne narzędzia
10:00 – 10:30

Robotyzacja odpowiedzią na wyzwania branży logistycznej. Przykłady wdrożenia robotów w obszarach magazynów i dystrybucji.

Prelegent: Michał Furmański, kierownik sprzedaży, Segment Konsumencki i Robotyki Usługowej, ABB Sp. z o.o.

10:30 – 11:00

Wielkie odkrycie po audycie, czyli rewizja założeń/celów przed rozpoczęciem ich wdrażania.

Prelegent: Witold Bachaj, Starszy Konsultant Logistyczny, CEO Chaingers Sp. z o.o.

 • Czym jest, a czym nie jest audyt logistyczny?
 • Po co robić audyt w firmie?
 • Kiedy korzystać z takiego narzędzia?
 • Jak przeprowadzić audyt, by to przyniosło wymierne korzyści?
 
11:00 – 11:15
Przerwa kawowa
11:15 – 11:25

Wyzwania automatyzacji operacji w magazynie operatora logistycznego

Prelegent: Piotr Sędziak, Managing Director Orbico Supply Orbico Group

11:25 – 11:40

Innowacje w magazynach

Prelegent: Leszek Czyż, CEVA Logistics

11:40 – 11:55

Łańcuchy dostaw w neo-świecie – czy rzeczywiście czeka nas ich skrócenie?

Prelegent: PIOTR POLAK, Transport Development Manager, Europe Radial - bPost Group

11:55 – 12:20

SESJA DOSTAWCÓW

Prelegenci: Adam Szulc, właściciel VCN
Adam Gregorczyk, Dyrektor Marketingu , Novatel

11:55 – 12:20

SESJA MW MASTERMIND

MODERATOR: PIOTR SĘDZIAK, Managing Director Orbico Supply Orbico Group

 • Mniej oczywiste sprawy w procesie przygotowania inwestycji?
 • Kiedy automatyzacja softwarowe’owa, a kiedy hardware’owa?
 • Odbiór techniczny i proces uruchomienia – dlaczego kluczowy?
 • Ograniczenia automatyzacji


MODERATOR: Leszek Czyż, CEVA Logistics

 • Innowacje w magazynach


MODERATOR: PIOTR POLAK, Transport Development Manager, Europe Radial - bPost Group

 • zwiększenie produkcji krajowej i zatrudnienia w związku z wojną na Ukrainie
 • zmniejszenie zależności od ryzykownych źródeł zaopatrzenia
 • zmiana strategii lean management i just-in-time na just-in-case
 • sprzedaż online / operacje transgraniczne - jak sobie z tym radzimy?
 
12:20 – 13:00
Lunch
PANEL II:  Motywowanie, dyscyplinowanie oraz utrzymanie pracowników niższego szczebla
13:00 – 13:40

Budowanie skutecznych i zmotywowanych zespołów jako element strategii przedsiębiorstwa na „niepewne czasy”.

Prelegent: Piotr Susz, EMBA

 • Helicopter view. Struktura organizacyjna, podział kompetencji i ról
 • Komunikacja i przepływ informacji w organizacji jako element budowania wizerunku firmy.
 • System wynagrodzeń zasadniczych oparty o macierze kompetencji.
 • Premiowanie
13:40 – 14:20

Prowadzenie trudnych rozmów i udzielanie feedbacku jako skuteczne narzędzie budujące zaufanie do przełożonego. 

Prelegent: mgr Magdalena Zabłocka-Tutka, HR Business Partner, HanseYachts Sp. z o.o. 

14:20 – 15:00

Benefity a poziom motywacji pracowników - jak skutecznie wspierać pracowników, aby ich poziom zaangażowania utrzymywał się na stabilnym poziomie. 

Prelegent: mgr Magdalena Zabłocka-Tutka, HR Business Partner, HanseYachts Sp. z o.o. 

Na Modern Warehouse 2022 wystąpią m.in.:

JACEK
GRZECHOWIAK
RiskResponse
Doświadczony menedżer ryzyka i bezpieczeństwa z doświadczeniem praktycznym w rozwoju i wprowadzaniu procedur zarządzania ryzykiem, procedur bezpieczeństwa, procedur administracyjnych w instytucjach państwowych i... więcej przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych. Od ponad 20 lat prowadzi projekty w obszarze bezpieczeństwa. Przez ponad 15 lat pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka w polskim oddziale Securitas. Zarządzał także bezpieczeństwem w firmach będących liderami w swoich branżach (m.in. Avon, Celsa). Posiada gruntowną wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, audytów bezpieczeństwa, zarządzania kontraktami, ubezpieczeń OC i majątkowych oraz zarządzania szkodami.

Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Europejskiego, podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego, a także specjalistyczny kurs w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz liczne szkolenia zagraniczne.

W ramach działalności non profit aktywnie uczestniczy w pracach w Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oraz innych organizacji.

Jego specjalnością są audyty bezpieczeństwa oraz analiza podatności organizacji biznesowych na zagrożenia nietypowe (w tym hybrydowe). Od kilku lat w ramach własnej działalności RiskResponse wspiera organizacje biznesowe zarówno w zakresie zarządzania ryzykiem kontraktowym, jak i zarządzania bezpieczeństwem. Aktualnie Pełnomocnik ds. Ryzyka i Bezpieczeństwa w Taurus Ochrona.
TEMAT PRELEKCJI: Bezpieczeństwo operacji magazynowych w kontekście wojny w Ukrainie.
PIOTR
PYDZIK
Dyrektor Rozwoju Logistyki
MODIVO S.A.
Jako Dyrektor Rozwoju Logistyki Piotr Pydzik odpowiedzialny jest za poszukiwanie nowych kierunków rozbudowy sieci logistycznej dla Grupy MODIVO, operatora platform e-commerce w branży... więcej Fashion - EOBUWIE.PL oraz MODIVO.PL. Aktywnie wspiera organizację w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań poprawiających doświadczenia klientów, a także dba o optymalne wykorzystanie zasobów operacyjnych Organizacji.

Piotr ukończył program Executive MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie i od kilkunastu lat zajmuje się transformacją i optymalizacją procesów logistycznych. Obok wieloletniego doświadczenia w biznesie korporacyjnym, posiada także bogatą wiedzę i doświadczenie techniczne co szczególnie ułatwia mu komunikację w ramach zespołów interdyscyplinarnych.
TEMAT PRELEKCJI: Jak zbudować odporny łańcuch dostaw? Perspektywa branży e-commerce.
PRZEMYSŁAW
PIĘTAK
Supply Chain Advisory Director
CBRE
Odpowiedzialny za rozwój linii usług Supply Chain Advisory w ramach CBRE, ściśle współparując z linią Industrial & Logistics Advisory & Transactions oraz funkcją Global / EMEA Supply Chain Advisory... więcej.

Rozwija i zarządza projektami Supply Chain Advisory związanymi ze strategią łańcucha dostaw, projektowaniem sieci, oceną operacyjną i koncepcją obiektów dla klientów przemysłowych, detalicznych i logistycznych. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w pracy w największych światowych firmach 3PL, dobrze rozumie proces rozwoju biznesu w logistyce kontraktowej i projektowania rozwiązań oraz jest w stanie wspierać klientów, którzy poszukują nowego partnera 3PL lub chcą ocenić operacyjnie i komercyjnie wydajność obecnych.

Związany z branżą łańcucha dostaw i logistyki od blisko 20 lat, pracując po stronie producenta (Grupa Żywiec / Heineken), firm doradczych (Roland Berger / Logisys) oraz firm logistycznych (CEVA Logistics / HUB Logistics). W swoich poprzednich zadaniach współpracował z klientami z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych regionów.

Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. xxx
TEMAT PRELEKCJI: Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy danych magazynowych – case study.
SEBASTIAN
KITA
Radca prawny
Lider biura CMW Legal w Gdyni i Gdańsku
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny przy OIRP w Gdańsku. Jest autorem szeregu artykułów oraz wykładów z dziedziny żeglugi i portów morskich. Wykładowca na Annual International Maritime Law... więcej Seminar w Londynie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Specjalista i praktyk w zakresie portów morskich, infrastruktury, transportu i obrotu dotyczącego stosunków umownych i pozaumownych.

Doradza klientom w sprawach własności intelektualnej, w szczególności w zakresie ochrony utworów, patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych, a także świadczy pomoc prawną przy rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów oraz reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP. Występuje przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
TEMAT PRELEKCJI: Klauzule kontraktów handlowych wobec wojny w Ukrainie.
JUSTYNA
HUET-SUJECKA
European Key Account Manager
CEVA Logistics
W CEVA Logistics kieruje rozwojem sektora Consumer and Retail w Europie, w ramach którego  odpowiada za strategię, planowanie rozwoju dedykowanych usług logistycznych i poprawne funkcjonowanie... więcej łańcucha dostaw dla największych klientów C&R. Z branżą transportową związana od blisko 20 lat. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami, kierowaniu zespołem oraz wdrażaniu nowych rozwiązań zdobyte podczas pracy u największych operatorów logistycznych: DHL, Kuehne + Nagel, TNT. Do zespołu CEVA dołączyła w 2020 roku i z zaangażowaniem uczestniczy w tworzeniu nowego rozdziału rozwoju firmy. W swej pracy ściśle współpracuje ze strukturami regionalnymi i globalnymi wymieniając doświadczenia, tworząc dedykowane rozwiązania i wspierając rozwój sektora, szczególnie w zakresie logistyki fashion i cosmetics. Pasjonatka frachtu morskiego i lotniczego, śledząca z uwagą relacje geopolityki i logistyki.

Absolwentka stosunków międzynarodowych i handlu zagranicznego na uniwersytetach w Polsce oraz w Niemczech.
TEMAT PRELEKCJI: Odpowiedź rynku logistycznego na trendy i wyzwania współczesnego świata.
TOMASZ
HAIDUK
Wiceprezes Zarządu
Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami... więcej automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych.
Przez wiele lat związany z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadał za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, spożywczy, branża wydobywcza oraz bezpieczeństwo maszyn i linii technologicznych.
Szczególnym obszarem zainteresowania jest przygotowanie polskiego i międzynarodowego przemysłu do czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
TEMAT PRELEKCJI: Jak automatyzacja i nowe technologie zmieniły myślenie o wydajności centrów logistycznych.
MARIUSZ
BEDNAREK
Prezes Zarządu
Mariusz Bednarek jest Prezesem Instytutu Industry 4.0 i pełni też rolę głównego konsultanta. Jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jego klientami były m.in. następujące organizacje... więcej w Polsce: TP SA, PZU SA, Coca-Cola HBC, Polkomtel SA, Polimex-Mostostal, PGZ, FB Łucznik, WZM Warszawa, Huta Mittal, ZGH Bolesław, Delfo SA, SHL Production oraz w Ameryce Południowej, Kanadzie i USA: GM, EaglePitcher, Allied Signal, Bosch, Valeo, Grupo Spicer, Grupo Axa, Grupo Mabe-GE, Grupo Vitro.
Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie:
- projektowania, restrukturyzacji i wdrażania procesów oraz towarzyszących im struktur, linii technologicznych, narzędzi, wskaźników, dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa. USA);
- audytów systemów jakości oraz projektowania i wdrażania systemów w oparciu o TQM i ISO w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa);
- nadzorowania projektów międzynarodowych w roli ich dyrektora oraz eksperta organizacji rządowych i międzynarodowych (Europa, Ameryka Południowa, USA, Kanada);
- moderowanie spotkań wiodących do uzgodnień w warunkach konfliktu interesu (np. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Konsorcjum) (Europa, Ameryka Południowa);
- warsztatów i szkoleń w zakresie powyższych kompetencji.
TEMAT PRELEKCJI: Jak automatyzacja i nowe technologie zmieniły myślenie o wydajności centrów logistycznych.
mgr Magdalena
Zabłocka-Tutka
HR Business Partner, HanseYachts Sp. z o.o.
Z wykształcenia magister psychologii, z zawodu i pasji HR-owiec. Od początku swojej kariery jest związana z szeroko pojętym HR... więcej w firmach produkcyjnych i to produkcja jest obszarem, z którym wiąże swoją przyszłość.
Od dwóch lat współpracuje również z uczelnią WSB, oddziałem w Szczecinie, gdzie jest wykładowcą akademickim prowadzącym przedmioty z zakresu psychologii pracy, zarządzania i procesów kadrowych.
„Wierzę, że firmę tworzą ludzie, dlatego tak dużą uwagę w codziennej pracy poświęcam dbałości o pracowników i kandydatów oraz promowaniu wartości przedsiębiorstwa, jakimi są zorientowanie na człowieku, innowacyjność, wiarygodność i odpowiedzialność. Firma, którą reprezentuję, tworzy niezwykły produkt – luksusowe jachty, które są spełnieniem marzeń naszych klientów i pozwalają na bezkresną fascynację żywiołem, jakim jest woda”.
TEMAT PRELEKCJI:
- Prowadzenie trudnych rozmów i udzielanie feedbacku...
- Benefity a poziom motywacji pracowników...
mgr inż. Piotr
Susz
WŁAŚCICIEL / KONSULTANT WIODĄCY
Mgr inż. logistyki, absolwent studiów Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej. Właściciel firmy konsultingowej LOCURA oraz współwłaściciel 2PLOG Sp. z o.o.. Aktualnie koncertuje swoją aktywność... więcej zawodową na wspieraniu Zarządów oraz Rad Nadzorczych w budowaniu strategii łańcuchów dostaw oraz projektowaniu nowych obiektów logistycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu nowoczesnych systemów logistycznych, audycie logistycznym oraz projektach optymalizujących procesy. Pomysłodawca szeregu rozwiązań służących do kwalifikacji i oceny pracowników logistyki oraz systemów wynagrodzeń skorelowanych z wynikami śledzonych lokalnych KPI’s. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących logistyki oraz łańcucha dostaw.
TEMAT PRELEKCJI: Budowanie skutecznych i zmotywowanych zespołów jako element strategii przedsiębiorstwa na „niepewne czasy”.
Jarosław
Gorczyński
Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu BEUMER Group Poland Sp. z o.o.
Jarosław Gorczyński jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka... więcej Politechniki Śląskiej i swoje zamiłowanie do techniki przekłada na projektowanie wysokowydajnych, automatycznych systemów intralogistycznych. BEUMER Group jest światowym liderem w projektowaniu i wdrażaniu systemów transportu wewnętrznego. Jarosław Gorczyński reprezentuje regionalny oddział grupy BEUMER, z którą jest związany od 2004 roku. Od 2014 roku na terenie Polski oraz w krajach Europy Środkowowschodniej aktywnie rozwija obszar biznesowy związany z projektowaniem, wdrażaniem i serwisowaniem systemów sortowniczych zarówno w branży magazynowej jak i w branży KEP. Brał czynny udział we wdrożeniu systemu automatyki magazynowej dla ILS/InerCars czy Amazon oraz systemów sortowniczych dla DPD, DHL czy Poczty Polskiej.
TEMAT PRELEKCJI: Jak firmy z branży odzieżowej radzą sobie z dynamicznym wzrostem e-com?
Bartosz
Gajewski
Project Manager w Kardex Polska Sp. z o.o.
Doświadczony Manager w branży produkcyjnej, logistycznej i intralogistycznej oraz projektach typu greenfield.... więcej Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie zarządzania operacyjnego, procesów inwestycyjnych, zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, budowania i optymalizacji procesów, negocjacji, umiejętności analitycznych, automatyzacji i planowania.
TEMAT PRELEKCJI: Jak zaprojektować automatyczny magazyn wysokiego składowania. Pytania i dylematy klientów.
Andrzej
Michalski
System Sales Automation
Doświadczony Dyrektor Sprzedaży z udokumentowaną historią pracy w branży logistycznej i łańcucha dostaw. ... więcej Wykwalifikowany w negocjacjach, zarządzaniu operacjami, optymalizacji łańcucha dostaw, sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą
TEMAT PRELEKCJI: Jak zaprojektować automatyczny magazyn wysokiego składowania. Pytania i dylematy klientów.
Guilhem
Vicaire
Central Europe Business Solution Director, FM Logistic
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w logistyce kontraktowej w Europie Centralnej i Wschodniej, przede wszystkim w operacji, ale też w działach wsparcia.... więcej Swoją karierę zawodową rozwijał najpierw w Czechach jako lider operacyjny aktywności dla FMCG, a następnie w Polsce na polu logistyki dla branży retail. Jako Kierownik Operacyjny na Czechy i Słowację przyczynił się do otwarcia obiektu klasy A w Trnawie. Następnie dołączył do grupy farmaceutycznej w Rumunii, aby poprowadzić projekt automatyzacji magazynów poprzez wdrożenie najnowocześniejszych zautomatyzowanych rozwiązań. Ponownie w FM Logistic w kierował działami wsparcia, a później największym obiektem Grupy FM skupiającym ponad 2000 pracowników. Obecnie jako członek zespołu zarządczego na Europę Centralną odpowiada za obszar rozwiązań biznesowych i zarządza działami: IT , projektowania rozwiązań i zarządzania projektami, innowacji oraz techniczny w regionie.
TEMAT PRELEKCJI: Czynniki sukcesu wdrożenia automatyzacji na podstawie doświadczeń FM Logistic.
Jarosław
Dąbrowski
Dyrektor Handlowy Reflex w Hardis Group Polska
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży i operacji, zarówno w firmach... więcej świadczących usługi konsultingowe, takich jak Hogart, Inetum, eConsulting, jak i w branży usług logistycznych, takich jak Consafe Logistics czy Aspekt Sp. z o.o.". W Hardis Group Polska jest odpowiedzialny za efektywny rozwój biznesu, pozyskiwanie nowych klientów oraz wdrażanie strategii sprzedaży i marketingu firmy. Wspiera nowych i obecnych klientów, w tym operatorów logistycznych i międzynarodowe marki, we wdrażaniu oprogramowania Reflex WMS w tej części Europy. Jako Dyrektor Handlowy dbarównież o budowanie wizerunku firmy w Polsce i Europie Środkowej.
TEMAT PRELEKCJI: Czynniki sukcesu wdrożenia automatyzacji na podstawie doświadczeń FM Logistic.
Katarzyna
Ostojska
Marketing Manager, Raben Logistics Polska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (aktualnie jest to Uniwersytet Ekonomiczny). Obecnie odpowiedzialna za planowanie i realizację strategii... więcej marketingowej w Raben Logistics Polska, największej ze spółek Grupy Raben.
Od zawsze związana z marketingiem, usługami i B2B, a od kilku lat także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Choć kiedyś nie znosiła badań rynku, obecnie jest to jej konik, zwłaszcza jeśli chodzi o analizy satysfakcji i lojalności klientów. Jako orędowniczka NPS (Net Promoter Score), uważa, że utrzymanie lojalnego klienta jest ważniejsze i bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie niż pozyskiwanie nowych partnerów.
Jej misją jest uświadamianie wszystkim, że ludzi dookoła należy traktować w taki sposób, w jaki sami chcemy być traktowani. Ta złota zasada działa dobrze zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
TEMAT PRELEKCJI: "Najsłabsze czy najmocniejsze ogniwo?” – współpraca z operatorem a zakłócenia łańcuchów dostaw

Partnerzy Modern Warehouse 2022:

Organizatorzy:
 
 
Partner złoty:
 
 
Partnerzy srebrni:
 
 
Partnerzy brązowi:
 
 
Partner:
 
 
Partnerzy medialni: